zarządzanie zasobami ludzkimi / zarządzanie przedsiębiorstwem / zarządzanie w biznesie

3 lata / 6 semestrów

Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  • jednorazowa płatność: 5 500 zł 5 000 zł*
  • płatność w dwóch ratach: 2x 2 900 zł 2 x 2 650 zł*
  • płatność ratalna: 10 x 590 zł 10 x 540 zł*
  • *PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 30 LISTOPADA
Zapisz się

Kierunek administracja zapewnia studentom warunki do kształcenia na kierunku studiów gwarantującym wszechstronny rozwój osobisty.

3 lata / 6 semestrów

Tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  • jednorazowa płatność: 5 500 zł 5 000 zł*
  • płatność w dwóch ratach: 2x 2 900 zł 2 x 2 650 zł*
  • płatność ratalna: 10 x 590 zł 10 x 540 zł*
  • *PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 30 LISTOPADA
Zapisz się

Dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami,

gwarantujemy najwyższy poziom kształcenia.

1 rok / 2 semestry

Tryb: stacjonarny, niestacjonarny, online

Dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami, gwarantujemy najwyższy poziom kształcenia.

Zapisz się

Doctor of Business Administration

Studia DBA uczą praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Doctor of Business Administration DBA - Prawo dla prawników

1 rok / 2 semestry

DBA: 24 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 12 000 zł)
20 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

DBA Prawo dla prawników: 42 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 21 000 zł)
40 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Więcej

Master of Business Administration
przygotowanie do pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz M/Ś/D firm i korporacji – studia podyplomowe 1-roczne

Specjalności MBA

Bankowość i Ubezpieczenia
Human Resources
Nieruchomości
Cyberbezpieczeństwo
Biznes międzynarodowy
Prawo
Turystyka i Hotelarstwo
Zarządzanie placówkami sportu i rekreacji
Zarządzanie w sporcie

Zapisz się

Executive Master of Business Administration
są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska dyrektorów.

Specjalności EMBA

Tryb: Online

Bankowość i Ubezpieczenia
Human Resources
Ochrona Zdrowia

Zapisz się
Myślałeś o rozpoczęciu nauki w naszej placówce?

Nie czekaj i zapisz się już dziś!

0+
Absolwenci
0+
Wykładowcy
0+
Specjalizacje licencjackie
0+
Specjalizacje podyplomowe

NAUCZANIE ONLINE

Studia ze Wspomaganiem Internetowym są doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich Kandydatów, którzy chcą podjąć i ukończyć studia licencjackie lub podyplomowe, ale nie mają możliwości uczestnictwa w zjazdach w Siedzibie Uczelni. Przy wsparciu platfomy Microsoft Teams oraz innowacyjnej koncepcji studiów z Uczelnią Łukaszewski jest to możliwe!