ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE NAZWY UCZELNI

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 11.01.2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał wpisu w rejestrze Uczelni niepublicznych nowej nazwy Uczelni z dotychczasowej: Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie na: Uczelnia Łukaszewski. Informujemy, że zmiana dotyczy wyłącznie nazwy Uczelni – wszystkie pozostałe dane, w tym NIP, adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów pozostają bez zmian. Zostaną natomiast wprowadzone nowe adresy poczty elektronicznej @ulu.edu.pl oraz zostanie uruchomiona nowa strona internetowa: www.ulu.edu.pl. Jednocześnie nadmieniamy, że zmiana nazwy Uczelni nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów. Ponadto, nie powoduje żadnych dodatkowych modyfikacji podpisanych dokumentów oraz nie wymaga ich aneksowania.