Audytor Energetyczny

Cel studiów

Bądź na bieżąco i zapisz się na studia podyplomowe AUDYTOR ENERGETYCZNY!

Wiosną 2023 r. w życie weszła nowelizacja przepisów ustawy dot. m.in. obowiązku sporządzenia świadectwa energetycznego. Kogo dotyczy i jaki jest koszt uzyskania świadectwa energetycznego? Jakie kary grożą za brak świadectwa energetycznego?

Kliknij, aby dowiedzieć się więcej ...

Świadectwa energetyczne obowiązują w Polsce od kilku lat i dotyczą budynków wybudowanych po 2009 roku. Nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków wprowadza obowiązek sporządzania świadectw energetycznych dla każdego budynku (również tych wybudowanych przed 2009) indywidualnego czy wielorodzinnego. Najważniejsze zmiany to:

 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem – jeśli budynek taki przejdzie modernizację, konieczne będzie uzyskanie świadectwa.

W przepisach uwzględniono kary zarówno dla audytorów energetycznych, jak i właścicieli nieruchomości.

 • dla osób sporządzających świadectwa charakterystyki energetycznej rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • dla właścicieli nieruchomości za niedołączenie dokumentu np. w przypadku sprzedaży czy wynajmu nieruchomości – grozi za to kara grzywny – jej górna granica nie została podana w ustawie.

Podczas zajęć studenci zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi energii odnawialnej (geotermalna, słoneczna, wiatru, wody, rośliny energetyczne etc.), rodzajami systemów ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej (kolektory słoneczne, pompy ciepła, energia jądrowa), zasobami paliwowymi i nowoczesnymi technologiami energetycznymi, taryfami energii elektrycznej i gazu, a także racjonalizacją użytkowania energii, zasadami działania rynku energii elektrycznej, ciepła i gazu, zasadami sporządzania taryf dla ciepła, podstawami nowoczesnych technologii stosowanymi w budownictwie, perspektywicznymi programami, technologiami i urządzeniami, podstawami prawa budowlanego, prawa energetycznego, energooszczędności, formalno-prawnymi aspektami oceny energetycznej budynków obowiązującymi na terenie UE i w Polsce, doradztwa energetycznego, audytów przeprowadzanych w przemyśle, audytów energetycznych i remontowych, oceny systemu i możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii do ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, oceny systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej, metodyki obliczeń, programów do wykonywania audytów i świadectw, układów skojarzonych, odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią w budynkach, wykonywania szkoleniowych świadectw energetycznych dla budynku i lokalu mieszkalnego.

Charakterystyka

Online, niestacjonarne

1 rok / 2 semestry

Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3 500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Online, niestacjonarne

1 rok / 2 semestry

Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3 500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

 • Absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich

Adresatami studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego są wszystkie osoby, które ukończyły wcześniej studia wyższe (niezależnie od kierunku).

Kierunek jest szczególnie polecany dla:

 • Zarządców nieruchomości,
 • Rzeczoznawców majątkowych,
 • Pośredników w obrocie nieruchomości,
 • Pracowników spółdzielni mieszkaniowych,
 • Urzędów Wojewódzkich, Powiatowych, Gminnych i Miejskich
 • Wszystkich osób planujących rozwijać karierę zawodową w obszarze audytu energetycznego.

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • Specjaliści, doradcy, eksperci w wyspecjalizowanych wydziałach instytucji państwowych,
 • Eksperci w instytucjach samorządowych wszystkich szczebli,
 • Zarządcy nieruchomości,
 • Rzeczoznawcy majątkowi,
 • Pośrednicy w obrocie nieruchomości,
 • Pracownicy spółdzielni mieszkaniowych etc.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane jest przez Uczelnię Łukaszewski w Warszawie, zgodnie z art.164 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz.1668 oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego – 19 września 2018 r. poz. 1791).

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.