Audytor Wewnętrzny

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego. Studia na tym kierunku zapewniają Słuchaczom dostęp do wiedzy praktycznej, stwarzając możliwość nabycia umiejętności cenionych na rynku pracy. Wiedza, zdobyta podczas nauki w Uczelni Łukaszewski pozwoli absolwentowi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z dokonywaniem audytu wewnętrznego, kontroli w administracji oraz przedsiębiorstwach.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: niestacjonarne

Adresaci

osoby, które chcą rozpocząć pracę w audycie
osoby, które zdobyły pierwsze doświadczenie zawodowe i chcą poszerzyć swoją wiedzę

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
Promocja: 4 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • pracownicy działów finansowo-księgowych
  • pracownicy jednostek administracyjnych i samorządowych
  • pracownicy firm oferujących przeprowadzanie audytów wewnętrznych i kontroli finansowych
  • audytorzy wewnętrzni w instytucjach sektora finansowego
  • audytorzy wewnętrzni w przedsiębiorstwach

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnia Łukaszewski.