Bezpieczeństwo korporacyjne

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry niezbędnej do prawidłowego zarządzania ryzykiem zgodności, czyli wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania zgodnością w zakresie szeroko rozumianego kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym.

Studia obejmują cztery działy, w których zawarto istotną problematykę związaną z konkretnymi aspektami bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Zajęcia są realizowane podczas 10 zjazdów w formie dwudniowych spotkań warsztatowych prowadzonych w weekendy, z których każde poświęcono odrębnym zagadnieniom. Istnieje możliwość ukończenia tylko wybranego działu – szkolenia, dającego konkretne przygotowanie do pracy na stanowisku już zajmowanym przez Słuchacza.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • Absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • Osoby, które chcą rozpocząć pracę w audycie
  • Osoby, które zdobyły pierwsze doświadczenie zawodowe i chcą poszerzyć swoją wiedzę

Absolwenci

Kadra kierownicza przedsiębiorstwa (zarząd spółek, management wyższego i średniego szczebla, specjaliści w poszczególnych działach)

Osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach związanych z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem poszczególnych działów

Osoby zainteresowane wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania zgodnością w zakresie szeroko rozumianego kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym i zamierzające rozwijać swoją karierę zawodową w dziedzinach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w instytucji

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.