Biblioteka naukowa

Biblioteka Naukowa Uczelni Łukaszewski

Biblioteka Naukowa Uczelni Łukaszewski mieści się w siedzibie Uczelni przy ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1.

Proces gromadzenia księgozbioru współczesnego w zakresie profilu kształcenia w Uczelni Łukaszewski od początku pomyślany został jako narzędzie pracy dla studentów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni. Jego tematyka odzwierciedla najnowsze piśmiennictwo ze wszystkich specjalności, objętych działalnością Uczelni Łukaszewski, tj. zarządzania, socjologii, rachunkowości, bezpieczeństwa narodowego, marketingu i metodologii badań naukowych. Gromadzone są także publikacje z innych dziedzin (razem 20 działów).

Obecnie księgozbiór własny biblioteki przekroczył już 3800 woluminów i liczba ta systematycznie, stale rośnie, głównie z dziedziny zarządzania (szczególnie strategicznego). Posiadamy np. najnowsze książki P.F.Druckera (z „Praktyką zarządzania” na czele) i A.Stabryły (np. „Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce”), socjologii, psychologii społecznej i metodologii badań naukowych (m.in. dzieła E.Babbiego, N.K.Denzina czy D.Sulivana).

Dla potrzeb sprawnej obsługi czytelników zainstalowany jest specjalny program komputerowy, umożliwiający m.in. studentom wgląd z każdego miejsca na świecie w stan wypożyczeń za pośrednictwem internetowego łącza WWW (katalog biblioteki on-line).

Niezależnie od stale rozbudowywanych zasobów własnych – władze Uczelni podejmują stałe działania w celu nawiązywania współpracy z innymi bibliotekami.

Biblioteka Naukowa Uczelni Łukaszewski

Czynne:

Od poniedziałku do piątku godz. 9:00-15:00

Istnieje możliwość skorzystania z biblioteki w innym terminie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

Kontakt:

22 644 99 11
office@ulu.edu.pl