Ceramika i historia sztuki

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu historii sztuki oraz praktycznych umiejętności technicznego i technologicznego aspektu projektowania ceramiki oraz wykorzystywania warsztatu projektanta. Wykwalifikowanie Słuchaczy w zakresie narzędzi i materiałów stosowanych w ceramice.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: hybrydowy

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu sztuk pięknych
  • absolwenci kierunków artystycznych pragnące poszerzyć wachlarz umiejętności warsztatowych i pogłębić poszukiwania twórcze

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • pracownik w przemyśle ceramicznym użytkowym
  • animator kultury
  • pracownik w instytucjach artystycznych, kulturalnych i oświatowych

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.