Coaching, mentoring i psychologia

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów skoncentrowanych na kontaktach międzyludzkich do opanowania tzw. „miękkich” umiejętności psychologicznych ułatwiających i doskonalących umiejętność budowania wartościowych relacji służących zarówno osobistemu, jak i zawodowemu rozwojowi jednostki.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

Studenci podczas zajęć nauczą się budować satysfakcjonujące relacje Coacha z indywidualnym Klientem, a także z zespołem i organizacją. Opanują podstawowe zasady związane z coachingiem i mentoringiem. Nauczą się inspirować i stymulować rozwój oraz wykorzystywać potencjał do rozwiązywania problemów międzyludzkich. Wspieranie ucznia przez mistrza, nowego pracownika przez bardziej doświadczonego skutkuje nie tylko szeroko rozumianym rozwojem ale przede wszystkim wzrostem wiary we własne możliwości, większą efektywnością w działaniu, umiejętnością wyciągania właściwych wniosków z popełnionych błędów i pozytywnym nastawieniem do dalszego działania.

Studenci opanują sztukę precyzowania celów, potrzeb etc. Nauczą się dobierać skuteczne strategie i realizować je w sposób satysfakcjonujący, efektywny w każdej dziedzinie aktywności, zarówno prywatnej, jak i zawodowej.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • przedstawiciele firm i przedsiębiorstw
  • przedstawiciele instytucji administracji publicznych
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych
  • pracownicy sektora oświaty
  • Wszyscy zainteresowani skutecznością w działaniu w relacjach międzyludzkich

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • przedstawiciele różnych instytucji państwowych, pracownicy przedsiębiorstw
  • skuteczni nauczyciele
  • dobrzy organizatorzy planujący pracę swoją i innych (pełniący funkcje kierownicze)
  • szkoleniowcy etc.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.