PL RU UK CN UA

Cyberbezpieczeństwo

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do realizowania efektywnej strategii komunikacyjnej w cyfrowym otoczeniu informacyjnym. Cyberbezpieczeństwo ma na celu wskazanie sposobów planowania i realizowania zagadnień z zakresu polityki i strategii w przestrzeni cyfrowej. Kierunek studiów ukazuje jak identyfikować zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz jak im przeciwdziałać.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Adresaci

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata:

  • pracowników jednostek administracji publicznej
  • sektora prywatnego, zwłaszcza działów odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacyjne i teleinformatyczne organizacji
  • analityków zagrożeń dla bezpieczeństwa organizacji

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
Promocja: 5 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m. in. jako: 

  • pracownicy firm produkujących oprogramowanie, sprzęt i systemy informatyczne
  • kierownicy projektów w branży IT
  • eksperci w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Rekrutacja

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnia Łukaszewski.