Członkowie RSG

dr n. ekon. Jacek Miller

Wykładowca, Przewodniczący Rady Społeczno – Gospodarczej, Prorektor ds. promocji i rozwoju przy Uczelni Łukaszewski, ekspert z zakresu nieruchomości inwestycyjnych. Absolwent Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Finansów w specjalizacji z zakresu fuzji i przejęć w sektorze bankowym. Autor publikacji branżowych oraz uczestnik konferencji naukowych. Zawodowo wspiera działalność condohoteli, w tym indywidualne rozwiązania operacyjne i prawne. Przewodniczący rad nadzorczych w tej branży. Pełni funkcje kontrolne i doradcze w condohotelach oraz spółkach. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie inwestycyjnym w branży nieruchomości, w zakresie opiniowania, przygotowania i wdrażania strategii rozwoju firmy, reengineeringu oraz realizuje indywidualne projekty inwestycyjne.

Agata Lickiewicz

Radca prawny, członkini Rady Społeczno – Gospodarczej przy Uczelni Łukaszewski, ekspert z zakresu nieruchomości inwestycyjnych. W pracy zawodowej specjalizuje się w obsłudze inwestorów indywidualnych i grup inwestorskich w systemach condo i rynku nieruchomości komercyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw związanych z rynkiem nieruchomości. Pełni funkcje doradcze w organach firm z tej branży.

Dorota Klechniowska

Przedsiębiorca, Gestor ds. promocji i wizerunku, członek w Rady Społeczno – Gospodarczej przy Uczelni Łukaszewski, ekspert z zakresu nieruchomości inwestycyjnych. Posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami z sektora MŚP. Autorka koncepcji dotyczącej zagadnień zarządzania strategicznego w obiektach hotelowych działających w systemach condo. Pełni funkcje zarządcze w organach przedsiębiorstw z tej branży.

Dr n. społ. Renata Rybacka

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale Pedagogiki oraz studiów doktoranckich przy Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, na podstawie rozprawy doktorskiej na temat: Aksjologiczne aspekty bezpieczeństwa społecznego. Absolwentka studiów podyplomowych, w zakresie mediacji sądowych, przywództwa i coachingu. Wykładowca, Mediator, Mentor biznesowy, Certyfikowany Trener NLP, członkini Rady Społeczno – Gospodarczej przy Uczelni Łukaszewski.

Czynna uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Autorka książek, bajek dla dzieci oraz artykułów naukowych o tematyce bezpieczeństwa społecznego, siły mediacji, problemów edukacyjnych.

Prowadzi własną działalność szkoleniową i warsztatową Sztuka Komunikacji, gdzie uczy skutecznej i efektywnej komunikacji nauczycieli, psychologów, menedżerów i przedsiębiorców. Zainteresowania naukowe to problematyka szeroko pojętego nauczania i komunikacji w zespole.

mgr Stanisław Zygmunt

absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem w Warszawie oraz Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Wieloletni urzędnik centralnej administracji rządowej. Obecnie Prorektor do spraw studenckich, kadr i jakości kształcenia Uczelni Łukaszewski w Warszawie. Współtwórca programu kształcenia na nowo otwartym kierunku Administracja studia I stopnia o profilu praktycznym oraz programów kształcenia na kierunkach studiów podyplomowych. Członek Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz Rady Społeczno – Gospodarczej w Uczelni Łukaszewski.

dr Małgorzata Schneider

Rektor Uczelni Łukaszewski w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz wielu studiów podyplomowych z zakresu biznesu. Praktyk i teoretyk specjalizujący się w problematyce związanej m.in. z tworzeniem i wdrażaniem systemu komunikacji wewnętrznej, identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych, planowania i wspierania rozwoju kompetencji menedżerskich; executive coachingu, przygotowywaniem programów motywacyjnych ściśle związanych z realizacją strategii i misji firmy, wdrażaniem procedur optymalizujących pracę, a także w zagadnieniach związanych z problematyką edukacyjną, unijną oraz z doradztwem zawodowym i bezpieczeństwem pracy. Członek PTE.

Autorka i współautorka programów kształcenia na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych oraz specjalistycznych kursów dedykowanych. Wieloletni trener i doradca biznesu.

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem w oświacie.

Czynnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych powyższej tematyce. Autorka publikacji poświęconych m.in. zmianom edukacyjnym w Polsce, w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, a także przeobrażeniom zachodzącym w zakresie szeroko rozumianego doradztwa personalnego.

mgr Jan Łuczak

Ekonomista, politolog, dziennikarz, ekspert rynku nieruchomości. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1991 roku po zakończeniu pracy w Kancelarii Sejmu podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek. Jeden z prekursorów tworzącego się rynku nieruchomości w Polsce. Założyciel Pomorskiej Giełdy Nieruchomości Sp. z o. o., której podstawową działalnością było pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i z tym związane pośrednictwo kredytowe, jednocześnie rozwijając działalność w zakresie kursów i szkoleń. W 2004 roku ze struktur PGN wyodrębnione zostały spółki SKK i Nordhaus. Spółka SKK zajmująca się działalnością szkoleniowa i edukacyjną, która z czasem rozwinęła własną sieć placówek oświatowych oraz obecnie także Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oraz Uczelnię Łukaszewski w Warszawie. Spółka Nordhaus to sieć biur nieruchomości działająca w Polsce i Europie. W ramach Nordhaus Group działają własne biura oraz na zasadzie franczyzy. Nordhaus Grup specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych oraz firm i korporacji w szczególności obsługa Banków, developerów, inwestorów, firm farmaceutycznych, ubezpieczeniowych.