Edukacja dla bezpieczeństwa

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych na tym kierunku jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które przygotują absolwentów do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, który jest przedmiotem obowiązkowym, prowadzonym w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • aktywni zawodowo nauczyciele, którzy nie posiadają kwalifikacji do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”
  • osoby chętne do podniesienia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

  • szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (nauczyciel „Edukacji dla bezpieczeństwa”)
  • Policji, Wojsku, innych służbach mundurowych
  • Centrach Zarządzania Kryzysowego
  • instytucjach rządowych, samorządowych, organizacjach pozarządowych (stanowiska związane z edukacją dla bezpieczeństwa i wiedzą o społeczeństwie)

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.