Ekologia i zrównoważony rozwój

Absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 27 stycznia 2012 roku (Dz.U.2012.0.109) oraz Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2018 r. (§ 5.1 pkt 3 § 5.2).

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3 500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3 500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Ekologia i zrównoważony rozwój jest zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego oraz zrównoważonego rozwoju. Program obejmuje zagadnienia dotyczące współzależności między gatunkami, procesami ekologicznymi i człowiekiem, aby móc skutecznie podjąć działania na rzecz zachowania równowagi ekosystemów. Ponadto, celem studiów jest zdobycie umiejętności analizy problemów środowiskowych oraz opracowywania strategii ich rozwiązania, uwzględniając przy tym aspekty społeczno-ekonomiczne. Wiedza zdobyta na tym kierunku z pewnością przyczyni się do poprawy stanu naszej planety i stworzenia lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Adresaci

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków szkół wyższych (I lub II stopnia), a w szczególności dla absolwentów biologii, ochrony środowiska, geografii, czy inżynierii środowiska. Studia te kierowane są również do pracowników firm, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych zajmujących się ochroną środowiska, czy też osób zainteresowanych tematyką zrównoważonego rozwoju i ekologii, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Dzięki studiom podyplomowym na kierunku ekologia i zrównoważony rozwój uczestnicy nabędą nowe umiejętności z zakresu zarządzania zasobami naturalnymi, ochrony środowiska, czy analizy zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, zdobędą wiedzę z zakresu legislacji ekologicznej, zarządzania projektem ekologicznym oraz komunikacji ekologicznej.

Absolwenci

Absolwenci studiów mogą pracować m.in. w:

  • instytucje rządowe i samorządowe – jako specjalista ds. ochrony środowiska, ekologii czy zrównoważonego rozwoju
  • firmy i korporacje – w dziale CSR (Corporate Social Responsibility), audytu środowiskowego, zarządzania zasobami naturalnymi
  • firmy consultingowe – zajmujące się doradztwem ekologicznym i zrównoważonym rozwojem
  • organizacje pozarządowe – działające na rzecz ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej
  • firmy produkujące materiały i technologie ekologiczne
  • media – jako dziennikarz, redaktor specjalizujący się w tematyce ekologicznej.

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów
i specjalistów w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo, uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (DzU.2012.0.109).

Kwalifikacje rolnicze są warunkiem koniecznym do utworzenia gospodarstwa indywidualnego w drodze nabycia nieruchomości rolnej oraz głównym kryterium dostępu do środków finansowych z pomocy krajowej i unijnej na utworzenie oraz rozwój gospodarstwa rolnego.

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.