Geopolityka

Cel studiów

W świecie dynamicznie następujących zmian zachodzących w dziedzinie polityki i gospodarki międzynarodowej instytucje potrzebują wykwalifikowanej kadry potrafiącej zrozumieć zasady strategicznego działania oraz współczesne realia geopolityczne ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski, Europy Wschodniej oraz przestrzeni postsowieckiej.

Agresywna polityka stworzyła ogromne zapotrzebowanie na specjalistów nawet w firmach do tej pory nie związanych z wojskowością czy polityką, potrafiących szacować ryzyko w zupełnie nowej sytuacji w obszarach obronności i geostrategii.

Wiedza dotycząca powyższych zagadnień jest zatem priorytetem, szczególnie w przypadku specjalistów instytucji i firm zawodowo związanych z krajami umiejscowionymi pomiędzy Europą Zachodnią a Azją, które od wieków zmagają się z wyjątkowo trudnymi warunkami geopolitycznymi. Dlatego właśnie aktualne jest tak duże zapotrzebowanie na liderów posiadających odpowiednie kwalifikacje i kompetencje w tej dziedzinie.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

Podczas studiów na kierunku Geopolityka słuchacze zdobędą szeroką wiedzę z zakresu trzech głównych obszarów poświęconych kolejno:

– zagadnieniom polityki międzynarodowej,

– zagadnieniom gospodarki międzynarodowej oraz

– analityce wojskowej.

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni w zakresie geopolityki stanowią zaawansowany, specjalistyczny program.

Jest to kierunek dla osób ukierunkowanych na sukces!

Służy temu przyswojenie szerokiej wiedzy programowej, m.in. z zakresu : poznania ogólnych zasad rządzących współczesną dyplomacją i związanymi z nimi technikami negocjacyjnymi, zrozumienia procesów geopolitycznych i historycznych mających wpływ na strategie biznesowe, polityczne i obronne w Europie Środkowo-Wschodniej, zagadnień związanych ze współczesną techniką wojskową i ich wpływu na życie gospodarcze kraju, strategicznego zarządzania i przywództwa, uczącego jak podejmować kluczowe decyzje biznesowe i zawodowe oraz związane z bezpieczeństwem z uwzględnieniem geopolitycznych i strategicznych uwarunkowań panujących w naszej części kontynentu, kompetencji miękkich, trendów w światowej geopolityce, co w obliczu intensywnych zmian, z którymi mierzą się aktualnie państwa i społeczeństwa, stanowi niezbędną podbudowę do dalszych zagadnień realizowanych zgodnie z założonym programem, współczesnych modeli bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, motywowania członków grup i organizacji, określania wspólnych celów w nowej rzeczywistości politycznej i gospodarczej, a także z zakresu analiz geopolitycznych i międzynarodowych stosunków społeczno-kulturowych, planowania działania firmy lub instytucji z uwzględnieniem szans i zagrożeń, jakie tworzy aktualny geopolityczny układ w Europie i Azji, wyciągania istotnych wniosków na temat kluczowych procesów w polityce międzynarodowej przy braku wystarczających oficjalnych danych oraz w sytuacji szumu informacyjnego, UE jako geoekonomicznej strefy wpływów, energetyki i interesów geostrategicznych, cyberbezpieczeństwa biznesu, , szans i zagrożeń dla polskich przedsiębiorców oraz interesów państwa, europejskiej strategicznej suwerenności versus silnych więzów transatlantyckich, Polski we współczesnej amerykańskiej polityki bezpieczeństwa, etc.

Program nauczania jest zatem ściśle związany z zagadnieniami związanymi z naukami politycznymi, społecznymi oraz przyrodniczymi. Studia te pozwolą słuchaczom rozwinąć niezwykle istotne, wręcz niezbędne kompetencje z punktu widzenia zapotrzebowania rynku.

Zajęcia charakteryzują się nowoczesnym hybrydowym podejściem podczas weekendowych zjazdów (1 dwudniowy zjazd w miesiącu). Realizowane będą w języku polskim. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność składanych podań.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 500 zł)

Czesne: 5 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 500 zł)

Adresaci

Studia skierowane są przede wszystkim do osób, dla których środowisko międzynarodowe jest atrakcyjne i naturalne, czyli do osób otwartych, chłonnych, szukających nowych wyzwań, interesujących się polityką, geografią, bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym. Dla osób zdeterminowanych, by zwiększyć swoją wiedzę i kompetencje w zakresie geopolityki , podejmujących strategiczne decyzje w rozwoju własnej kariery – do przyszłych specjalistów z zakresu szeroko rozumianej polityki i gospodarki międzynarodowej, a także zdecydowanych rozwijać swoją karierę zawodową w obszarze analityki wojskowej.

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich

Absolwenci

Absolwenci z powodzeniem podejmą pracę, bądź już realizują się zawodowo:

 • w organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego jako
 • wysoce wyspecjalizowana kadra , czyli jako urzędnicy, dyplomaci, przedstawiciele służb
 • mundurowych,
 • w różnego typu organizacjach międzynarodowych,
 • w instytucjach UE, na wszystkich stanowiskach wymagających kontaktów
 • międzynarodowych,
 • korporacjach i firmach międzynarodowych,
 • organach doradczych oraz w strukturach administracji publicznej,
 • organizacjach pozarządowych,
 • bądź z powodzeniem prowadząc własną działalność gospodarczą na szerszą skalę,
 • jest to także atrakcyjna i wartościowa oferta dla wszystkich chcących poszerzyć swoją wiedzę oraz zrozumieć zagadnienia związane z geopolityczną układanką, bezpieczeństwem i przywództwem oraz dla przyszłych kadr, które po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie będą zajmować się odbudową zniszczonego kraju i rozwojem struktur organizacyjnych w nowej rzeczywistości powojennej.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wybitnych wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów reprezentujących różne dziedziny szeroko rozumianej geopolityki.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.