Grafika warsztatowa

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy z techniki druku wypukłego, a także podstaw związanych z grafiką warsztatową jak podział na rodzaje druku. Słuchacze wykonają samodzielnie projekty, przeniosą je na linoleum, stworzą matryce oraz samodzielnie wydrukują grafiki na prasie walcowej.

Linoryt to technika druku wypukłego. Formę drukową uzyskuje się poprzez usunięcie partii w linoleum z zastosowaniem dłut do linorytu. Następnie odbija się matryce na papierze. Możliwe
jest również wydrukowanie na innym podłożu tj. na koszulce lub torbie. Do druku używa się farb offsetowych. Słuchacz podczas zajęć poznaje różne rodzaje cięcia, od linorytów płaszczyznowych poprzez linoryt punktowy.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu linorytu,
  • absolwenci kierunków artystycznych pragnące poszerzyć wachlarz umiejętności warsztatowych i pogłębić poszukiwania twórcze.

Absolwenci

Absolwenci pracują bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • pracownik w instytucjach artystycznych, kulturalnych i oświatowych

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.