Historia filmu

Cel studiów

Podstawowym założeniem programu jest połączenie wiedzy teoretycznej z kształtowaniem umiejętności oraz wykorzystania tego w praktyce. Celem jest również poznanie historii i współczesności polskiego i światowego kina oraz teorii filmu. Słuchacze zapoznają się z funkcjonowaniem instytucji filmowych, dowiadują się jak badać kulturę filmową, oraz poznają aspekty filmowej produkcji.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby, które chcą gruntownie poznać historię i teorię filmu polskiego i światowego
  • osoby, które chcą poznać zasady rządzące branżą filmową
  • osoby, które interesują się sztuką Scenariopisarską i narracją filmową

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

  • instytucjach filmowych
  • różnego rodzaju placówkach związanych z kulturą i edukacją filmową
  • w instytucjach rządowych i samorządowych promujących rozwój kultury filmowej

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.