Human resources – zarządzanie zasobami ludzkimi

Cel studiów

Celem jest przekazanie wiedzy na temat podstaw zarządzania podmiotami gospodarczymi. Rozwój zawodowy i osobisty umożliwiający zdobycie nowych kompetencji w obszarach kreowania polityki personalnej. Przekazanie umiejętność zarządzania procesami HR, zarządzanie zmianą, umiejętność budowania relacji, utrzymanie i zarządzanie relacjami.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 500 zł)
4500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 500 zł)
4500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby zainteresowane doskonaleniem umiejętności zarządczych
  • osoby prowadzące własną działalność gospodarczą
  • menedżerowie i pracownicy działów personalnych
  • pracownicy działów kadr

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • konsultanci HR i trenerzy biznesu
  • managerowie personalni
  • pracownicy działów personalnych

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.