Kadra dydaktyczna – administracja

Janusz Piechociński

dr Krzysztof Janik

dr hab. Piotr Solarz

Anna Kalata

Justyna Orzeł

Mirella Firchał – Kępczyńska

mgr Dominik Krawczyk

mgr Jan Łuczak

mgr Karolina Kosewska

mgr Gabriela Misiura

dr Mariola Chrzanowska

mgr Barbara Dmowska-Kusy

dr Lech Nikolski

prof.dr hab. Alina Miruć

dr Paulina Łazutka-Gawęda

mgr Wioletta Dyl

Janusz Piechociński

dr Krzysztof Janik

dr hab. Piotr Solarz

Anna Kalata

Justyna Orzeł

Mirella Firchał – Kępczyńska

mgr Dominik Krawczyk

mgr Jan Łuczak

mgr Karolina Kosewska

dr Lech Nikolski

prof.dr hab. Alina Miruć

dr Paulina Łazutka-Gawęda

mgr Wioletta Dyl

mgr Gabriela Misiura

dr Mariola Chrzanowska

mgr Barbara Dmowska-Kusy