Kadra dydaktyczna – zarządzanie

Janusz Piechociński

dr Krzysztof Janik

mgr Sławomir Jeneralski

dr hab. Piotr Solarz

Anna Kalata

Justyna Orzeł

dr Henryk Borko

dr Jacek Miller

Mirella Firchał – Kępczyńska

mgr Dominik Krawczyk

dr Małgorzata Schneider

mgr Jan Łuczak

mgr Karolina Kosewska

mgr Jarosław Gumienny

mgr inż. Katarzyna Zygmunt

dr hab. Renata Lisowska

mgr Aneta Soćko-Mathias

mgr Stanisław Zygmunt

mgr Gabriela Misiura

mgr Barbara Dmowska-Kusy

mgr Mariusz Przybylski

dr Marian Kruszyński

dr Mariola Marciniak

dr Mariola Chrzanowska

mgr Kazimierz Domański

mgr Jerzy Rosiak

mgr Anna Bigolas

dr hab. Tomasz Ochinowski

mgr Dorota Kawałczewska

Janusz Piechociński

dr Krzysztof Janik

dr hab. Piotr Solarz

Anna Kalata

Justyna Orzeł

Mirella Firchał – Kępczyńska

dr Henryk Borko

dr Jacek Miller

mgr Dominik Krawczyk

dr Małgorzata Schneider

mgr Jan Łuczak

mgr Karolina Kosewska

mgr Jarosław Gumienny

mgr inż. Katarzyna Zygmunt

mgr Stanisław Zygmunt

dr hab. Renata Lisowska

mgr Aneta Soćko-Mathias

mgr Mariusz Przybylski

mgr Gabriela Misiura

dr Mariola Chrzanowska

mgr Barbara Dmowska-Kusy

dr Marian Kruszyński

dr Mariola Marciniak

mgr Anna Bigolas

mgr Kazimierz Domański

mgr Jerzy Rosiak

mgr Dorota Kawałczewska

dr hab. Tomasz Ochinowski