Kadra ekspercka MBA

Krzysztof Zanussi

Specjalista ds. świata filmowego

Biografia

Urodzony w 1939 roku w Warszawie. W latach 1955-59 studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w wykładach na temat filmu prowadzonych w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1956-1957). Od 1959 roku studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1960 roku rozpoczął studia na Wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, którą ukończył w 1966 roku.

Od 1966 roku zrealizował wiele filmów dokumentalnych, fabularnych dla kina i telewizji tak w Polsce jak i za granicą. Jest autorem lub współautorem scenariuszy swoich filmów. Niektóre z nich zostały opublikowane: w Polsce (4 tomy), we Włoszech (2 tomy), oraz w Rosji, na Węgrzech, w Niemczech, Czechach i w Indiach.

Od 1979 roku jest dyrektorem i kierownikiem artystycznym Studia Filmowego „TOR”. Reżyseruje przedstawienia operowe i teatralne w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, Francji i Rosji. W marcu 1990 roku został wybrany Prezydentem Federacji Europejskich Realizatorów Audiowizualnych (FERA). Od 1992 roku jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Polskiego PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy i Polskiej Akademii Umiejętności.

Publikacje książkowe

  • Scenariusze filmowe (Warszawa 1978)
  • Pora umierać. Wspomnienia, refleksje, anegdoty (Warszawa 1997)
  • Między jarmarkiem a salonem (Warszawa 1999)

Janusz Piechociński

Specjalista ds. polityki

Biografia

Poseł na Sejm I i II kadencji (1991–1997), IV kadencji (2001–2005) oraz VI i VII kadencji (2007–2015).
W latach 2012–2015 wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki, a także prezes PSL.

W 1987 ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki.
W latach 1987–1999 pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze Historii Gospodarczej SGPiS/SGH.

Był działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej (od 1985) i przewodniczącym Krajowej Rady Akademickiej przy ZMW (od 1991). W 1987 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1989 był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Sprawował mandat posła na Sejm I, II i IV kadencji z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego (1991–1997, 2001–2005). W Sejmie IV kadencji przewodniczył sejmowej Komisji Infrastruktury. W latach 2017–2018 był wiceprezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum.

Od 2016 roku pełni funkcję prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja.

Bogusław Chrabota

Specjalista ds. dziennikarstwa

Biografia

Bogusław Chrabota, dziennikarz, publicysta i pisarz, od 2 stycznia 2013 roku redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Urodził się w Krakowie. Debiutował w prasie niezależnej w 1986 roku. Do roku 1989 współpracował z różnymi tytułami prasy podziemnej i emigracyjnej. W latach 1990-1993 związany z TVP (min. wice dyrektor TAI). Od 1993 roku pracował w Telewizji Polsat pełniąc w niej m.in. funkcje dyrektora programowego, szefa anteny, dyrektora zarządzającego, szefa kanałów tematycznych, szefa informacji i publicystyki. Komentator Polskiego Radia Program 3, Tok FM i Radia PiN.
Autor książek, publicysta prasowy i felietonista. Od 1995 roku wykładowca akademicki (UJ, UW, uczelnie warszawskie – Koźmiński, Łazarski, SWPS). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek założyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (1987). Członek Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego. Od 2019 roku prezes Izby Wydawców Prasy, od jesieni 2020 wiceprezes European Newspapers Publishers Association (ENPA).

Dr inż. Bogusław Hajdasz

Specjalista ds. zarzdzania

Biografia

Dr inż. Bogusław Hajdasz jest praktykiem zarządzania i jednocześnie wykładowcą uniwersyteckim. Z wykształcenia jest doktorem ekonomii i mgr inż. mechanikiem. Ukończył także Executive MBA na Aalto Business School Helsinki oraz kurs menedżerski na Kellogg School of Management w USA. Jako menedżer przeszedł całą drogę zawodową od inżyniera i handlowca do Prezesa Zarządu firmy. Od prawie 20 lat zarządza firmami produkcyjno-handlowymi w różnych kulturach organizacyjnych. Pracował dla brytyjskiego Aral/BP, duńskiego Cembrit SA, francuskiego Bostik/Total, koreańskiego Daewoo, niemieckiego VW i belgijskiego Deceuninck oraz dla polskiej Alchem Grupa. Posiada doświadczenie w zarządzaniu firmami ponad 1 mld zł obrotu i zatrudniającymi ponad 1500 pracowników oraz w zarządzaniu dużymi projektami m.in. budowa nowej fabryki, wdrożenie nowego systemu ERP. Wraz ze swoim zespołem zdobywał nagrody m.in.: Złoty Medal Targów Budma, Acantus Aurelius i Teraz Polska.

Od 2012 roku Bogusław Hajdasz prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA. Jego szerokie zainteresowania naukowe obejmują m.in. zarządzanie strategiczne i podejmowanie decyzji, zarządzanie kryzysowe i odnowę strategiczna po kryzysie, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, transformacje biznesu i nowe modele biznesowe oraz ekonomię behawioralną.

Dorobek naukowy Bogusława Hajdasza obejmuje:

  • Książka „Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa” 2017 HP
  • Artykuły naukowe:

– „Strategia cyberbezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej – ewolucja i nowe wyzwania” w Polityka gospodarcza wobec współczesnych wyzwań 2022 Toruń

– „Aktualne wyzwania w zarządzaniu nadzorem korporacyjnym w Polsce” w Polityka gospodarcza wobec współczesnych wyzwań 2021 Toruń

– „Możliwość badania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu metodologii teorii ugruntowanej” 2017
– „Zarządzanie procesem uczenia się przedsiębiorstwa w sieci” Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ‘Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się” 2013
– „Wybory strategiczne podczas odnowy przedsiębiorstwa” Studia Oeconimica Posnaniensia 2014 Poznań

Dr Jędrzej Siciński

Specjalista ds. rozwoju i innowacji

Biografia

Doktor w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, adiunkt w Katedrze Strategicznego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizacja: systemy wczesnego ostrzegania przez ryzykiem niewypłacalności w korporacjach, wieloletni menedżer ds. rozwoju i innowacji w spółce zajmującej się komercjalizacją wynalazków, kierownik praktyk zawodowych na Wydziale Zarządzania UG, członek komisji optymalizującej procesy w Uniwersytecie Gdańskim, posiadacz licznych certyfikacji uznanych w praktyce gospodarczej (m.in. Cima Cert BA oraz E&Y ), wykładowca na studiach MBA/DBA, realizuje zajęcia dydaktyczne oraz treningi z zakresu projektowania i optymalizacji działalności gospodarczej.

dr n. o zdr Katarzyna Kęcka, MBA

Specjalistka ds. nauk o zdrowiu

Biografia

MBA, doktor nauk o zdrowiu, absolwentka PAM w Szczecinie, z wyksztalcenia mgr pielęgniarstwa, specjalista w dziedzinie Pielęgniarstwa kardiologicznego. Ukończone kształcenie podyplomowe na kierunku Zdrowie publiczne – marketing i zarzadzanie oraz Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej. Przez wiele lat zarządzała pomiotami medycznymi, zarówno w opiece otwartej, jak i lecznictwie stacjonarnym, w opiece finansowanej ze środków publicznych oraz sprzedaży usług komercyjnych. Pełniła istotną rolę jako specjalista w Dziale Kontroli Realizacji Umów ze Świadczeniodawcami ZOW NFZ w obszarze rozliczeń udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Autorka i współautorka publikacji w zakresie organizacji opieki pielęgniarskiej. Propagatorka i liderka szeroko pojętej działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie chorób i optymalizacji stanu zdrowia. Od wielu lat z powodzeniem łączy nauczanie studentów na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym z praktycznym wprowadzaniem procesów optymalizacji pracy oraz przesuwania kompetencji zawodowych w poszczególnych grupach pracowników ochrony zdrowia w zakresie podnoszenia jakości i bezpieczeństwa opieki.

Justyna Orzeł

Specjalistka ds. strategii HR

Biografia

Justyna Orzeł jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz certyfikowanym coachem Erickson Professional Coach. Z Carrefour Polska związana jest od 1998 roku, gdzie w ostatnich latach jako dyrektor zasobów ludzkichi tworzyła i realizowała strategię HR Carrefour Polska. Sekretarz generalny i wiceprezes w Carrefour – odpowiada za obszar zasobów ludzkich, prawny, komunikacji zewnętrznej, strategii i transformacji, jakości, ochrony i CSR.

dr inż. Krzysztof Czerkas

Specjalista ds. funkcjonowania i zarządzania służbą zdrowia

Biografia

Członek Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali w Warszawie (organizacja „ponad podziałami” zrzeszająca i reprezentująca ponad 220 szpitali polskich), partner w Formedis Medical Management & Consulting w Poznaniu, wykładowca i ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, specjalista w zakresie zarządzania, lider, były nauczyciel akademicki w Politechnice Gdańskiej, autor prac naukowo-badawczych oraz publikacji w specjalistycznych czasopismach branżowych (m.in. „Menedżer Zdrowia”). Posiada ponad 26-cio letnie doświadczenie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami w warunkach gospodarki rynkowej oraz w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. W części swojej kariery zawodowej w branży związanej z ochroną zdrowia pracował m.in. na stanowisku Prezesa Zarządu Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o., który z sukcesem zrestrukturyzował i oddłużył, i Prezesa Zarządu Szpitala Powiatu Bytowskiego Sp. z o.o., był również Pełnomocnikiem Zarządu ds. wdrożeń programów naprawczych w prywatnej sieci EMC Instytut Medyczny S.A. we Wrocławiu. Pracę doktorską obronił w 1983 roku na Politechnice Gdańskiej. W 1999 r. ukończył prestiżowy kierunek międzynarodowych podyplomowych studiów menadżerskich Master of Business Administration (Uniwersytet Gdański, Copenhagen Business School, Antwerp University i FHTW Berlin). Dzięki umiejętnościom wnikliwej analizy rynku i otoczenia konkurencyjnego oraz znajomości zasad marketingu, promocji, sprzedaży i public relations wielokrotnie zajmował stanowiska kierownicze w zagranicznych przedsiębiorstwach operujących w Polsce (m.in. jako Prezes Zarządu i Dyrektor Oddziału FAILURE ANALYSIS ASSOCIATES Inc., Dyrektor Zarządzający w Ramboll Polska sp. z o.o. oraz w EVO INDUSTRIAL FLOORS sp z o.o.) oraz w dużych przedsiębiorstwach krajowych.

dr hab. Piotr Solarz

Prorektor ds. Studiów MBA / Specjalista ds. optymalizacji administracji

Biografia

Prof. WSZP dr hab. Piotr Solarz jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o polityce i administracji. W 2002 roku był doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, następnie stypendystą Fundacji Konrada Adenauera i stażystą w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hamburgu. W latach od 2007 do 2019 pełnił funkcję Dziekana Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracował również jako ekspert w zakresie optymalizacji administracji dla instytucji publicznych w Polsce. Otrzymał grant „Europeizacja i jej transfer na polityki publiczne państwa UE. Wybrane przykłady i wnioski.”

dr Renata Rybacka

Trener NLP, Mentor Biznesu

Biografia

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, absolwentka studiów pedagogicznych, kursów psychologicznych i filozoficznych oraz podyplomowych studiów w zakresie Mediator Sądowy i Pozasądowy oraz Psychotraumatologii, Certyfikowany Trener metody Neurolingwistycznego Programowania, Coach i Certyfikowany Mentor biznesowy .

UCZESTNICZKA WIELU MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJI NAUKOWYCH W POLSCE I ZA GRANICĄ, AUTORKA KSIĄŻEK, BAJEK DLA DZIECI ORAZ KILKUNASTU ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH O TEMATYCE M.IN. BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO, WPŁYWU WARTOŚCI MORALNYCH NA SPOŁECZEŃSTWO, SIŁY MEDIACJI CZY ZAGADNIEŃ FILOZOFICZNYCH.

mgr Elżbieta Szeligowska

Specjalista ds. Ekonomii

Biografia

Absolwentka Executive MBA SGH WUM.

Ukończyła również studia podyplomowe w szkole głównej Handlowej z zakresu Zarządzania Podmiotami Leczniczymi oraz Audytu i kontroli wewnętrznej JSFP.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych z zakresu rachunkowości, ekonomii oraz planowania i analiz finansowych. Posiada praktyczną i teoretyczną znajomość zarządzania podmiotami leczniczymi. Swoje doświadczenie zdobywała zarówno po stronie świadczeniodawcy jak i płatnika.

Członek założyciel oraz Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ekspertów Funduszy Unijnych w latach 2016-2022. Posiada również doświadczenie związane z pozyskiwaniem oraz rozliczaniem środków finansowych z UE. Od 2013 r. ekspert oceniający wnioski o dofinansowanie ze środków UE. Kierownik projektu na kwotę 250 mln. zł.

Członek Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza w latach 2010-2017.

Członek Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

dr Marta Kowalczyk-Ludzia

Specjalista ds. prawa medycznego/postępowania karnego

Biografia

adwokat; mediator w sprawach karnych i rodzinnych z listy stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku; doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pełniła funkcję kierownika Studiów Podyplomowych Administracja Elektroniczna; Wykładowca Akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku; absolwentka studiów podyplomowych „Prawo medyczne” realizowanych na Uniwersytecie Gdańskim; Konsultant prawny w placówkach medycznych; Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO/IEC 27001:2017; ukończyła szkolenia uprawniające do prowadzenia audytów oraz z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji; Uczestnik Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI); w latach 2015-2016 – jako trener – realizowała ogólnopolski projekt współorganizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości pt. „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”; zainteresowania naukowo – badawcze skupione na procesie karnym i naukach pokrewnych.

Autorka 50 publikacji naukowych, wydanych w języku polskim oraz angielskim – artykuły z zakresu tematyki postępowania karnego, w tym zwłaszcza o następującej tematyce: zaniedbania procesowe w świetle standardów rzetelności procesu karnego, uwarunkowania prawne w zakresie roli małoletnich w procesie karnym; wpływ przewlekłości postępowania karnego na jego funkcjonalność; wysokość odszkodowania za niesłuszne skazanie; demoralizacja sprawców przestępstw w świetle prawnokarnej oceny czynu zabronionego; Wartość dowodów w procesie karnym a orzekanie wyroków uniewinniających;

Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście realizacji norm prawa karnego materialnego, jak np. Wybrane zagadnienia dotyczące kradzieży tożsamości na gruncie przepisów prawa karnego i prawa medycznego

Michał Sapota

Specjalista ds. strategii i finansowania nieruchomości

Biografia

Od ponad dekady realizuje ambitne cele na rynku nieruchomości w Polsce i za granicą.

W pracy kładzie szczególny nacisk na tworzenie długofalowych strategii rozwojowych firmy przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania działalności. Doskonale rozumie synergię pomiędzy rynkiem finansowym a rynkiem nieruchomości. Swoją pasję, wiedzę i doświadczenie wykorzystuje pracując nad poszerzaniem oferty inwestycyjnej dla branży nieruchomości.

Mirella Firchał – Kępczyńska

Specjalistka ds. projektowania i estetyki wnętrz

Biografia

Inżynier architektury wnętrz, absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Wielokrotnie prowadziła panele dyskusyjne oraz wystąpienia podczas wydarzeń z dziedziny dizajnu, m.in. 4 Desig Days, Property Design. Kilka lat z rzędu brała udział w targach branżowych w Mediolanie. Artystyczna dusza i ścisły umysł w jednym. Ukończenie studiów było dopiero początkiem kariery zawodowej.

Wspólnie z mężem prowadzi kanał YouTube – Mirella i Marcin, w którym pokazują tajniki projektowania i wykonywania wnętrz. Znani są również z programu “Para w remont” na HGTV – kanale tematycznym należącym do grupy TVN Discovery.

Obecnie aranżuje mieszkania, domy, a także kawiarnie i restauracje. To rzadkość, ale bierze odpowiedzialność nie tylko za estetykę, ale również za inżynierską stronę swoich pomysłów, dbając o najdrobniejsze szczegóły techniczne przedstawianych pomysłów.

Prywatnie żona i mama trójki wspaniałych dzieci, na stałe mieszkają na Warmii.

Andrzej Kapkowski

Specjalista ds. Służb Bezpieczeństwa

Biografia

Generał Andrzej Kapkowski – długoletni oficer kontrwywiadu, szef Urzędu Ochrony Państwa w latach 2006-2007. Były Doradca Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i premiera Leszka Millera . Obecnie nauczyciel akademicki.

dr Stanisław Krzysztof Jachowicz

Specjalista ds. funduszy europejskich

Biografia

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie zarządzania i doradztwa gospodarczego. Ekspert zakresie funduszy europejskich oraz krajowych instrumentów finansowych. Konsultant i koordynator projektów oraz przedsięwzięć biznesowych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca–trener prowadzący specjalistyczne zajęcia w zakresie zarządzania, organizacji i metod pracy menedżerskiej, skutecznego przywództwa, negocjacji i mediacji, zarządzania kryzysowego i restrukturyzacji. Organizował i kierował studiami na uczelniach publicznych i prywatnych. Posiada wieloletnie doświadczenie edukacyjne i biznesowe krajowe oraz zagraniczne(Dania, Szwecja, Niemcy, Francja, Luksembourg, USA). Przedsiębiorca i menedżer w różnych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach publicznych.

dr n. med. Eligiusz Patalas

Specjalista ds. zarządzania i monitorowania jakości

Biografia

Ur. 27 kwietnia 1959r w Piotrkowie Kujawskim, zamieszkały w Inowrocławiu

Doktor nauk medycznych, specjalista otolaryngologii, od 1996 roku, zajmujący się zawodowo zarządzaniem zakładami opieki zdrowotnej, początkowo jako kierownik Przychodni Specjalistycznej w Inowrocławiu, następnie naczelny lekarz Szpitala im. dra L. Błażka , od 2001 r. dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu. Współzałożyciel i członek władz Polskiego Towarzystwa Ratunkowego (od 2001r.) ,współorganizator i członek Komitetu Naukowego ,,Forum Ratownictwa”, stałych konferencji naukowych organizowanych bez przerwy od 1995 r. w Inowrocławiu , które przyczyniły się do wypracowania i rozwoju koncepcji systemu państwowego ratownictwa medycznego w Polsce. Od 2001 r. wspiera działalność Klubu Wioślarskiego ,,Gopło” Kruszwica, w tym organizację Wioślarskich Akademickich Mistrzostw Europy oraz organizatorów Konkursu Wiedzy Ratowniczo-Pożarniczej ,,Ratuj Życie , Mienie, Środowisko” popularyzującego wśród dzieci i młodzieży Powiatu Inowrocławskiego wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Współpracownik Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, brał udział w opracowaniu aktualnego zestawu standardów akredytacyjnych dla polskich szpitali – edycja 2009.

Członek

– Polskiego Towarzystwa Lekarskiego od 1984 r.

– Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego , Chirurgów Głowy i Szyi

od 1986 r.

Zainteresowania pozazawodowe: wędkarstwo , podróże, dobra książka

Sławomir Muturi

Specjalista ds. inwestycji w nieruchomościach

Biografia

Inwestor (pierwsze mieszkanie na wynajem kupił w 1998 roku), autor 9 książek, podróżnik (jako jeden z 3 osób na świecie odwiedził każdy kraj członkowski ONZ po co najmniej dwa razy), założyciel firmy Mzuri (zarządza ponad 7000 mieszkań na wynajem) oraz platformy Mzuri CFI do grupowego inwestowania w najem (ponad 80 mln zebranego kapitału), od maja 2009 w 100% wolny finansowo, propagator tej idei w Polsce.

dr n. ekon. Jacek Miller

Specjalista ds. zarządzania usługami hotelowymi

Biografia

Absolwent Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Finansów w specjalizacji z zakresu fuzji i przejęć w sektorze bankowym. Autor publikacji branżowych oraz uczestnik konferencji naukowych. Zawodowo wspiera działalność condohoteli, w tym indywidualne rozwiązania operacyjne i prawne. Przewodniczący rad nadzorczych w tej branży. Pełni funkcje kontrolne i doradcze w condohotelach oraz spółkach. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie inwestycyjnym w branży nieruchomości, w zakresie opiniowania, przygotowania i wdrażania strategii rozwoju firmy, reengineeringu oraz realizuje indywidualne projekty inwestycyjne.

Marcin Kępczyński

Specjalista ds. zarządzania firmami projektowymi i budowlanymi

Biografia

Marcin Kępczyński, absolwent Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Magisterskich Studiów Managerskich przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA Executive przy Francuskim Instytucie Zarządzania. Ukończył program szkoleń organizowanych przez ICAN Institute – Elite Sales i Elite Leadership.

Wieloletni członek zarządu firm projektowych oraz producentów materiałów budowlanych.

Aktualnie prowadzi wspólnie z żoną firmę Interior360, która zajmuje się butikowym projektowaniem i realizacją wnętrz mieszkalnych i komercyjnych na indywidualne zamówienia. W swoim pakiecie usług oferują projekt oraz kompleksową obsługę wykonawczą obejmująca

Wspólnie z żoną prowadzi kanał YouTube – Mirella i Marcin, w którym pokazują tajniki projektowania i wykonywania wnętrz. Znani są również z programu “Para w remont” na HGTV – kanale tematycznym należącym do grupy TVN Discovery.

Prywatnie mąż i tata trójki wspaniałych dzieci, na stałe mieszkają na Warmii.

Wojciech Słowański

Specjalista ds. ekonomii i zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Biografia

Ukończył studia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie oraz studia podyplomowe na kierunkach Zarządzanie Nieruchomościami i Wycena Nieruchomości.

Uzyskał tytuły CPM Certyfied Property Manager by IREM® Institute of Real Estate Management w Chicago oraz tytuł CCIM – Certyfied Commercial Investment Member by CCIM Institute® w Chicago.

Posiada międzynarodowe doświadczenie zawodowe skupione wokół stanowisk executive.
Doskonale zna rynek RETAIL oraz mechanizmy rozwoju sieci FMCG oraz DIY.
Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i procesami z zakresu nieruchomości komercyjnych.

Prelegent i wykładowca z zakresu Asset Management i Commercial Property Management.

dr med. Paweł Rajewski

Specjalista ds. medycyny w social mediach

Biografia

Profesor i zarazem rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy; Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego; Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy; Prowadzi Poradnię Chorób Wątroby, Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych oraz Zaburzeń Metabolicznych CM Gizińscy w Bydgoszczy; Były Dyrektor ds. medycznych i zarazem Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hepatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy; Specjalista chorób wewnętrznych; specjalista chorób zakaźnych, hepatolog; specjalista transplantologii klinicznej; certyfikowany lipidolog Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego; certyfikowany obesitolog Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością; Jest członkiem Rady Naukowej (Nutrition Advisory Board- NAB) firmy Herbalife; autor i współautor ponad 200 artykułów, w których dominuje głównie tematyka zaburzeń metabolicznych, otyłości i hepatologii. Wykładowca podczas wielu konferencji, kongresów, sympozjów i warsztatów. Wielokrotnie występował jako ekspert w dziedzinie medycyny w telewizji, radiu czy prasie. Laureat wielu nagród m.in. Anioły Medycyny i odznaczeń m.in. Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Ukończył również studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Management.

Ireneusz Bonkiewicz

Specjalista ds. ekspansji dla sieci handlowych

Biografia

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu . Posiadający państwowe licencje Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości

Od 24 lat w branży nieruchomości komercyjnych .Pomagałem tworzyć sieci : dyskontowe, convenience , apteki , AGD , drogeryjne , paczkomatów oraz parki handlowe .

Moja praca nie polegała tylko na podpisywaniu umów najmu lecz obejmowała znacznie szerszy zakres zadań , przygotowawczych ,takich jak np. zakup nieruchomości pod budowę obiektów dedykowanych dla konkretnych odbiorców , procedowanie warunków zabudowy ,zmiany planów miejscowych czy uzyskiwanie pozwoleń na budowę .

W swojej dotychczasowej karierze często piastowałem funkcje polegające na organizacji i zarządzaniu wyspecjalizowanych zespołów zajmujących się ekspansją dla sieci handlowych

W latach 1996-2014 moimi największymi partnerami były Biedronka i Żabka – ponad 200 lokalizacji dla każdej firmy oraz w latach 2015-2021 InPost – ponad 1000 lokalizacji

Na co dzień zajmuję się cały czas pracą w ekspansji , moja ulubiona dziedzina to negocjacje z podmiotami , zarówno z gospodarczymi i osobami fizycznymi , których finałem jest pozyskanie nowych lokalizacji zarówno poprzez zakup jak i najem nieruchomości.

Obecnie zajmuję się tworzeniem sieci m.in. automatów paczkowych dla firmy Allegro.pl

Anna Kalata

Specjalistka ds. zarządzania polskimi spółkami

Biografia

Anna Kalata, ekonomista, polityk, przedsiębiorca, nauczyciel akademicki, doradca gospodarczy. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2006-2007 pełniła funkcję Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczącej Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych oraz członka Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2005-2006 pracowała w Kancelarii Sejmu RP w charakterze doradcy Wicemarszałka Sejmu. W roku 2003 została wiceprezesem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych a rok później Prezesem Zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. W latach 2018-2019 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Spółki Polska Teleopieka Rodzinna S.A. Od 2008 pełni funkcję Wiceprezesa Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Jest honorowym członkiem Transazjatyckiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Mumbai (Indie) oraz członkiem Federacji Indyjsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej w Indiach. W 2019 została również Członkiem Zarządu Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej. Jest prezesem zarządu Spółki Globfactor Sp. z o.o., Kalata Media Sp. z o.o. oraz Awem Estate Sp.z o.o.. Wieloletni przedsiębiorca

Sylwester Porowski

Specjalista ds. organizacji naukowych

Biografia

Ur. w roku 1938, studia ukończył w roku 1960, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr w roku, 1965 dr hab. w roku 1972, profesor w roku 1978

Ur. w roku 1938, studia ukończył w roku 1960, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr w roku, 1965 dr hab. w roku 1972, profesor w roku 1978 liczba publikacji: 308, liczba cytowań: ponad 3352, monografie: 9 (rozdziały) referaty zaproszone na konferencjach międzynarodowych: 41 Współpraca międzynarodowa: udział we władzach organizacji naukowych, rad naukowych i redakcyjnych (wybrane pozycje) Prezydent Światowej Organizacji Fizyki i Technologii Wysokich Ciśnień AIRAPT w latach 1999-2003; Sekretarz Europejskiej Grupy Wysokociśnieniowej (EHPRG, 1996-1998).

Organizacja międzynarodowych konferencji: 10 (chairman) Udział w Komisji Organizacyjnej Sekcji Fizyki Fazy Skondensowanej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego 1982 – 1986 Udział w Komisji Organizacyjnej (Executive Committee) AIRAPT od 1994 Redakcja: High Pressure Research – członek Editorial Board Semiconductor Science and Technology – członek Editorial Board nagrody, dyplomy, medale, tytuły honorowe i członkostwa:Nagroda prezydenta RP za najlepszy wynalazek w roku 2002. Nagrody (2) Sekretarza Naukowego PAN: 1976, 1978. Nagroda Sekretarza III Wydziału PAN: 1974

Mirosław Koźlakiewicz

Specjalista ds. polityki

Biografia

W roku 1997-2001 pełnił mandat poselski z ramienia Solidarności Regionu Mazowsze. W maju 1999 r. został powołany na stanowisko Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka, które sprawował do października 2001 roku. Jest członkiem „Rady Płockiej Akcji Katolickiej”, honorowym członkiem „Sybiraków” oraz „Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego”. Od października 2005 roku Poseł na Sejm RP V kadencji. Przewodniczący Rady Nadzorczej CEDROB.

mgr Dominik Krawczyk

Specjalista ds. prawoznawstwa

Biografia

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant prokuratorski. Obecnie współpracuje z jedną z czołowych kancelarii prawniczych w Warszawie, wcześniej zdobywał doświadczenie w instytucjach państwowych poznając prawo karne w każdym jego aspekcie. Obecnie jest również wykładowcą prawoznawstwa na jednej z uczelni warszawskich, po zdanych egzaminach wstępnych rozpocznie aplikację adwokacką.
Na co dzień zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego i prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w zagadnieniach white collar crime. Uczestniczy w projektach prowadzonych na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, dokonując analizy zagadnień z zakresu potencjalnej odpowiedzialności karnej, bierze także udział w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz klientów kancelarii oraz pełni rolę doradcy Zarządu jednej ze spółek.

dr Dawid Sukacz

Specjalista ds. rachunkowości zarządczej i finansów

Biografia

lat 48, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; doktor nauk ekonomicznych specjalista rachunkowości zarządczej i finansów, posiada licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, dyplom MBA na National Louis University oraz międzynarodowe certyfikaty – CFA oraz CIIA, z polskim rynkiem kapitałowym związany od 1994 roku, początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie, oraz w prywatnym banku inwestycyjnym Wood&Company, od 1998 do 2003 roku członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Commercial Union S.A., od 2004 roku był związany z prywatną grupą inwestycyjną BB Investment, od listopada 2007 do października 2010 prezes zarządu BBI Capital S.A. oraz BBI Development S.A., aktualnie od grudnia 2010 do chwili obecnej partner zarządzający w funduszu private equity 21 Concordia, członek rad nadzorczych oraz aktywny inwestor w kilku spółkach technologicznych.

Marek Biernacki

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego

Biografia

Prawnik, działacz podziemnej Solidarności, sześciokrotny poseł na Sejm z okręgu gdyńsko-słupskiego; w latach 2002-2004 wicemarszałek województwa pomorskiego odpowiedzialny za pozyskiwanie i wdrażanie środków z UE (od tego czasu Pomorskie pozostaje liderem w pozyskiwaniu i wdrażaniu środków unijnych); w latach 1999-2001 jako minister spraw wewnętrznych i administracji wdrażał reformę samorządową, tworzył system zarządzania kryzysowego oraz powołał Centralne Biuro Śledcze. Jako minister sprawiedliwości przeforsował m.in. uchwalenie reformy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz wielką reformę postępowania karnego. Były koordynator służb specjalnych. Ponadto był przewodniczącym komisji sejmowych: spraw wewnętrznych i administracji, służb specjalnych oraz Komisji śledczej ds. zbadania okoliczności uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika.

dr n. społ. Iwona Rosińska

Specjalistka ds. postępowania administracyjnego

Biografia

Doktor nauk społecznych, magister nauk prawnych, wielokrotnie nagradzana nauczycielka, pracująca aktywnie w zawodzie nauczyciela w renomowanych i cenionych szkołach średnich dla młodzieży i ośrodkach kształcenia osób dorosłych.

Autorka i współautorka takich publikacji, jak „Postępowanie administracyjne – omówienie ustawy”, „Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne”, „Uwarunkowania historyczne, prawne i organizacyjne działalności
Kościoła Prawosławnego w Polsce”.

Adam Jarubas

Specjalista ds. nauk społecznych

Biografia

Adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, polityk, samorządowiec, od 2006 do 2018 marszałek województwa świętokrzyskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki UJK, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji., członek zespołu zadaniowego ds. obszarów wiejskich KPZK PAN.

Elżbieta Piotrowska-Albin

Specjalistka ds. socjologii

Biografia

Socjolog, wydawca, badacz, menedżer. Absolwentka Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Executive Business Administration Program w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie.

Obecnie Dyrektor Działu Badań i Analiz Wolters Kluwer Polska i wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”. Inicjator i współautor m.in. badania „LEXOMETR prawno-gospodarczy”. ”Wcześniej przez wiele lat Dyrektor
Segmentu Edukacja, wydawca i członek kolegium redakcyjnego czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” i pomysłodawca oraz autor publikacji skierowanych do specjalistów i praktyków edukacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli. Inicjator i organizator popularnych portali internetowych, m. in. www.dyrektorszkoly.pl i społecznościowych – Edukacja Moja Pasja na Facebooku, prestiżowych konkursów, takich jak: Osobowość Polskiej Edukacji, Super Dyrektor
Szkoły/ Przedszkola, ważnych debat dotyczących edukacji oraz konferencji podnoszących kompetencje kadry kierowniczej i pedagogicznej oświaty, m. in. takich jak: Kongres Edukacja i Rozwój, Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, oraz szkoleń specjalistycznych.

Jan Łuczak

Kanclerz Uczelni Łukaszewski / Specjalista ds. rynku nieruchomości

Biografia

Ekonomista, politolog, dziennikarz, ekspert rynku nieruchomości. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1991 roku po zakończeniu pracy w Kancelarii Sejmu podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek. Jeden z prekursorów tworzącego się rynku nieruchomości w Polsce. Założyciel Pomorskiej Giełdy Nieruchomości Sp. z o. o., której podstawową działalnością było pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i z tym związane pośrednictwo kredytowe, jednocześnie rozwijając działalność w zakresie kursów i szkoleń. Spółka Nordhaus to sieć biur nieruchomości działająca w Polsce i Europie. W ramach Nordhaus Group działają własne biura oraz na zasadzie franczyzy. Nordhaus Grup specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych oraz firm i korporacji w szczególności obsługa Banków, developerów, inwestorów, firm farmaceutycznych, ubezpieczeniowych.

dr n. ekon. Henryk Borko

Specjalista ds. ekonomii

Biografia

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Następnie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej [doktorat]. Autor kilkunastu książek poświęconych przedsiębiorczości i współpracy międzynarodowej, w tym:

  1. Ekonomia transformacji – tranzytologia – dwa tomy – wyd. w j. rosyjskim – grudzień 2016 i luty 2019;
  2. Gospodarki w dobie kryzysu ekonomicznego – spojrzenie retrospektywne – 2016;
  3. Otoczenie międzynarodowe – szanse i zagrożenia dla gospodarek – 2016;
  4. Borko H. (red. naukowa), Przemiany w gospodarkach – 2015;
  5. Uwarunkowania rozwoju współczesnych gospodarek. Zasady ekonomicznego myślenia – 2014.

Autor publikacji o współpracy Polski z poszczególnymi krajami na gruncie gospodarczym. W latach 2000-2006 ekspert ds. rynków wschodnich UNIDO ITPO ONZ, autor poradników dla przedsiębiorców, zwłaszcza dot. rynków Wschodu (od Białorusi, Ukrainy, Mołdowy po Uzbekistan). Ekspert w b. Ministerstwie Gospodarki, b. Ministerstwie Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. programów unijnych – praktyczna ocena wniosków. Wyróżniony Nagrodą I Stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej – nagroda zespołowa – za publikację poświęconą gospodarczemu sąsiedztwu Polski. Pięciokrotnie wyróżniony przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich dyplomem, medalem i tytułem – Publicysta Ekonomiczny Roku.

Wykładowca, dziekan, rektor w uczelniach – Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach,

Wykładowca: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Szkoła Głowna Handlowa. Prowadzenie prac licencjackich i magisterskich na I i II poziomie studiów.

Specjalizacja: finanse i ekonomia, biznes plan, handel zagraniczny, zarządzanie projektami, konkurencyjność przedsiębiorstw, internacjonalizacja firm.

Starszy specjalista do spraw analizy finansowej i zarządzania projektami innowacyjnymi. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Sieć Łukasiewicz – Katowice.

prof. Abraham Barrero Ortega

Specjalista ds. prawa konstytucyjnego

Biografia

Profesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie w Sewilli (Hiszpania) i akredytowany profesor tej specjalności.

Był profesorem wizytującym na różnych uniwersytetach w Europie i Ameryce Łacińskiej. Jest autorem „Nowych praw i gwarancji” (2019), „Karty praw podstawowych UE” (2019), „Odrodzenia demokracji i strategii przestępczych w walce z korupcją” (2018) oraz „Wolności religijnej w Hiszpanii”. (2006). Jego główne kierunki badawcze to dogmatyka praw podstawowych – zwłaszcza wolności myśli, sumienia i wyznania – proces konstytucjonalizacji Unii Europejskiej, a ostatnio także prawne strategie walki z korupcją. Regularnie publikuje w głównych czasopismach swojej dyscypliny.