Kinematografia

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie Słuchaczom szerokiej wiedzy ogólnokształcącej, która wzbogacona jest konkretnymi umiejętnościami praktycznymi oraz wdrożenie umiejętności analizowania i syntezowania wiedzy z zakresu filmoznawstwa. Studia kształtują zdolności krytycznego i samokrytycznego myślenia.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby zainteresowane pracą jako producenci różnorodnych branż kreatywnych
  • osoby, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie kinematografii

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • specjaliści produkcji filmowej
  • członkowie struktur kierowniczych
  • pracownicy instytucji artystycznych (domów kultury, teatrów, biur eventowych)

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.