Kształcenie specjalistyczne – Studia krótkiego cyklu

Kierunki oraz ich specjalności

Zarządzanie

 • MARKETING
 • LOGISTYKA
 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Administracja

 • ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ
 • ADMINISTRACJA BIZNESU

Informatyka

Specjalności do wyboru na 3 semestrze kształcenia specjalistycznego

 • ZARZĄDZANIE W IT
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I E-SPORT

Finanse i rachunkowość

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Dziennikarstwo

 • DZIENNIKARSTWO

POLITOLOGIA

 • POLITOLOGIA

Orientalistyka - Sinologia

 • SINOLOGIA

Orientalistyka - Japonistyka

 • JAPONISTYKA

Media i PR

 • MEDIA I PR

Marketing

 • MARKETING

Prawo pracy, kadry i płace

 • PRAWO PRACY, KADRY I PŁACE

Aktorstwo i sztuka filmowa

 • AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW
 • AKTORSTWO I WOKALISTYKA
 • AKTORSTWO DRAMATYCZNE
 • AKTORSTWO TEATRU LALEK
 • DRAMATURG TEATRU
 • REŻYSERIA FILMOWA I TELEWIZYJNA
 • REŻYSERIA TEATRALNA
 • REŻYSERIA TEATRU LALEK
 • SCENOPISARSTWO
 • PROJEKTOWANIE UBIORU
 • PROJEKTOWANIE SCENOGRAFII
 • TECHNIKI SCENOGRAFICZNE
 • CHARAKTERYZACJA I STYLIZACJA
 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO
 • MONTAŻ FILMOWY
 • FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE
 • FOTOGRAFIA
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ
 • KREACJA DŹWIĘKU (FILM I TELEWIZJA)

Kierunki oraz ich specjalności

Zarządzanie

 • MARKETING
 • LOGISTYKA
 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Administracja

 • ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ
 • ADMINISTRACJA BIZNESU

Informatyka

Specjalności do wyboru na 3 semestrze kształcenia specjalistycznego

 • ZARZĄDZANIE W IT
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • GRAFIKA KOMPUTEROWA I E-SPORT

Finanse i rachunkowość

 • FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

DZIENNIKARSTWO

 • DZIENNIKARSTWO

POLITOLOGIA

 • POLITOLOGIA

Orientalistyka - Sinologia

 • SINOLOGIA

Orientalistyka - Japonistyka

 • JAPONISTYKA

Media i PR

 • MEDIA I PR

Aktorstwo i sztuka filmowa

 • AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW
 • AKTORSTWO I WOKALISTYKA
 • AKTORSTWO DRAMATYCZNE
 • AKTORSTWO TEATRU LALEK
 • DRAMATURG TEATRU
 • REŻYSERIA FILMOWA I TELEWIZYJNA
 • REŻYSERIA TEATRALNA
 • REŻYSERIA TEATRU LALEK
 • SCENOPISARSTWO
 • PROJEKTOWANIE UBIORU
 • PROJEKTOWANIE SCENOGRAFII
 • TECHNIKI SCENOGRAFICZNE
 • CHARAKTERYZACJA I STYLIZACJA
 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO
 • MONTAŻ FILMOWY
 • FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE
 • FOTOGRAFIA
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ
 • KREACJA DŹWIĘKU (FILM I TELEWIZJA)

Prawo pracy, kadry i płace

 • PRAWO PRACY, KADRY I PŁACE

Marketing

 • MARKETING