fbpx
PL RU UK CN UA
PL RU UK CN UA

Studia krótkiego cyklu

Kształcenie specjalistyczne

Opcja 1

Nie posiadasz matury

Absolwent szkoły średniej, który nie zdał matury może odbyć kształcenie specjalistyczne, a po jego ukończeniu otrzymać świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

Opcja 2

Nie posiadasz matury

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, wówczas otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opcja 3

Posiadasz maturę

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz może kontynuować naukę na studiach licencjackich od 4 semestru.

Opcja 4

Posiadasz maturę

Absolwent szkoły średniej z maturą, po zakończeniu kształcenia otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Korzyści dla absolwentów

 • wyższe kwalifikacje zawodowe,
 • tylko 3 semestry w Uczelni Łukaszewski,
 • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej,
 • profil praktyczny,
 • tytuł zawodowy (dla absolwentów z maturą): dyplomowany specjalista,
 • możliwość skrócenia okresu studiów w przypadku kontynuacji nauki na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.
3 semestry
Tryb: niestacjonarne, online

CENNIK

Zarządzanie,
Administracja,
Marketing

Prawo pracy, kadry i płace,
Rachunkowość i finanse

Informatyka

Czesne:
Płatność semestralna: 1 950 zł za semestr
Płatność ratalna: 390 zł

Czesne:
Płatność semestralna: 2 250 zł za semestr
Płatność ratalna: 450 zł

Czesne:
Płatność semestralna: 2 500 zł za semestr
Płatność ratalna: 500 zł

CEL KSZTAŁCENIA

Kształcenie specjalistyczne o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich. Tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Staje się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować.

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego również uzyskują tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Dalsza edukacja

Absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS. Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów.

Rekrutacja

Kandydat musi być absolwentem liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia. Matura nie jest wymagana.

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

skc@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Zapisz się

WARUNKI ZALICZENIA KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • 1. Uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.
 • 2. Zaliczenia mogą być przeprowadzone w następujących formach: egzamin pisemny, egzamin ustny, praca zaliczeniowa indywidualna lub grupowa.

Kierunki oraz ich specjalności

Zarządzanie

 • BIZNES I EKONOMIA
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA FIRMY
 • HOTELARSTWO I TURYSTKA
 • HUMAN RESOURCES
 • KOMUNIKACJA
 • MARKETING
 • LOGISTYKA
 • POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH
 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Administracja

 • ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ
 • ADMINISTRACJA BIZNESU
 • ADMINISTRACYJNE FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI UE
 • ADMINISTRACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • ADMINISTROWANIE PLACÓWKAMI SPORTOWYMI
 • ADMINISTRACJA RZĄDOWA
 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
 • ADMINISTRACJA SKARBOWA
 • E-ADMINISTRACJA
 • POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UE

Informatyka

 • ANALIZA BIZNESOWA
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • DEVOPS
 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI MOBILNYCH (iOS/ANDROID)
 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH (FRONTEND/BACKEND)
 • TESTOWANIE APLIKACJI (MANUALNE/AUTOMATYCZNE

Finanse i rachunkowość

 • BIZNES I EKONOMIA
 • KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE W FIRMIE
 • PROGRAMY FINANSOWO-KSIĘGOWE
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Prawo pracy, kadry i płace

 • PRAWO PRACY
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
 • PROGRAMY KADROWE
 • PROGRAMY PŁACOWE
 • SPECJALISTA DS. ZATRUDNIENIA
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Marketing

 • MARKETING NOWYCH MEDIÓW
 • NOWOCZESNE TECHNIKI SPRZEDAŻY
 • PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
 • SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
 • TRENER MENTALNY

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo dyplomowanego specjalisty wydane przez Uczelnię Łukaszewski!

Studia krótkiego cyklu

Kształcenie specjalistyczne

Opcja 1

Nie posiadasz matury

Absolwent szkoły średniej, który nie zdał matury może odbyć kształcenie specjalistyczne, a po jego ukończeniu otrzymać świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

Opcja 2

Nie posiadasz matury

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, wówczas także otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opcja 3

Posiadasz maturę

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz może kontynuować naukę na studiach licencjackich od 4 semestru.

Opcja 4

Posiadasz maturę

Absolwent szkoły średniej z maturą po zakończeniu kształcenia otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Korzyści dla absolwentów

 • wyższe kwalifikacje zawodowe,
 • tylko 3 semestry w Uczelni Łukaszewski,
 • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej,
 • profil praktyczny,
 • tytuł zawodowy (dla absolwentów z maturą): dyplomowany specjalista,
 • możliwość skrócenia okresu studiów w przypadku kontynuacji nauki na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.
3 semestry
Tryb: niestacjonarne, online
CENNIK

Zarządzanie,
Administracja,
Marketing

Prawo pracy kadry i płace,
Rachunkowość i finanse

Informatyka

Czesne:
Płatność semestralna: 1 950 zł za semestr
Płatność ratalna: 390 zł

Czesne:
Płatność semestralna: 2 250 zł za semestr
Płatność ratalna: 450 zł

Czesne:
Płatność semestralna: 2 500 zł za semestr
Płatność ratalna: 500 zł

CEL KSZTAŁCENIA

Kształcenie specjalistyczne o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich. Tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Staje się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować.

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego również uzyskują tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Dalsza edukacja

Absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS. Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów.

Rekrutacja

Kandydat musi być absolwentem liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia. Matura nie jest wymagana.

WARUNKI ZALICZENIA KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • 1. Uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.
 • 2. Zaliczenia mogą być przeprowadzone w następujących formach: egzamin pisemny, egzamin ustny, praca zaliczeniowa indywidualna lub grupowa.

Kierunki oraz ich specjalności

Zarządzanie

 • BIZNES I EKONOMIA
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA FIRMY
 • HOTELARSTWO I TURYSTKA
 • HUMAN RESOURCES
 • KOMUNIKACJA
 • MARKETING
 • LOGISTYKA
 • POŚREDNICTWO W NIERUCHOMOŚCIACH
 • PSYCHOLOGIA W BIZNESIE
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI
 • ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI SPORTOWYMI
 • ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • ZARZĄDZANIE W SPORCIE
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Administracja

 • ADMINISTRACJA UNII EUROPEJSKIEJ
 • ADMINISTRACJA BIZNESU
 • ADMINISTRACYJNE FUNKCJONOWANIE INSTYTUCJI UE
 • ADMINISTRACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 • ADMINISTROWANIE PLACÓWKAMI SPORTOWYMI
 • ADMINISTRACJA RZĄDOWA
 • ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
 • ADMINISTRACJA SKARBOWA
 • E-ADMINISTRACJA
 • POZYSKIWANIE I ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI UE

Informatyka

 • ANALIZA BIZNESOWA
 • CYBERBEZPIECZEŃSTWO
 • DEVOPS
 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI MOBILNYCH (iOS/ANDROID)
 • PROGRAMOWANIE APLIKACJI WEBOWYCH (FRONTEND/BACKEND)
 • TESTOWANIE APLIKACJI (MANUALNE/AUTOMATYCZNE

Finanse i rachunkowość

 • BIZNES I EKONOMIA
 • KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE W FIRMIE
 • PROGRAMY FINANSOWO-KSIĘGOWE
 • ZARZĄDZANIE FINANSAMI

Prawo pracy, kadry i płace

 • PRAWO PRACY
 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)
 • PROGRAMY KADROWE
 • PROGRAMY PŁACOWE
 • SPECJALISTA DS. ZATRUDNIENIA
 • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Marketing

 • MARKETING NOWYCH MEDIÓW
 • NOWOCZESNE TECHNIKI SPRZEDAŻY
 • PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA
 • SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
 • TRENER MENTALNY

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

skc@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Zapisz się