Kulturoznawstwo

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy z pogranicza dziedzin humanistycznych i społecznych ukierunkowanej na badania kultury rozumianej jako sfera praktyk społecznych charakterystycznych dla ludzi z danego obszaru.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

 • zainteresowani szeroko pojętym humanizmem, wrażliwi na literaturę, sztukę i wszelki dorobek kulturowy wybranych społeczności ludzkich
 • absolwenci kierunków ścisłych i humanistycznych chcący poszerzać swoją wiedzę w celu nabycia szerszego spojrzenia na kulturę, jej rozwój oraz wpływ, jaki wywiera na funkcjonowanie jednostek i społeczności
 • pracownicy instytucji i organizacji szeroko rozumianej kultury chcący poszerzyć swoją wiedzę
  i umiejętności w zakresie zarządzania i rozumienia zagadnień związanych z kulturą i wydarzeniami w tym obszarze
 • pracownicy firm producenckich, kin, teatrów, galerii sztuki, domów kultury etc.
 • wolontariusze działający na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego regionu, miasta etc.
 • osoby zainteresowane szeroko rozumianą problematyką kulturalną, pasjonaci
 • pracownicy samorządowej i rządowej administracji w sektorze kultury
 • osoby pracujące w różnych sektorach kultury

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • wszędzie tam, gdzie obcowanie z kulturą będzie stałym elementem wykonywanej pracy
 • w instytucjach i organizacjach kultury, w których z pewnością przydadzą się nabyte umiejętności i wiedza zdobyta w toku studiów
 • w kinach, teatrach, świetlicach, środowiskowych, placówkach oświatowych, muzeach, galeriach sztuki, domach kultury
 • w firmach producenckich, studiach filmowych i domach produkcyjnych
 • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania placówek kulturalno-oświatowych
 • managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w placówkach kultury etc.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.