Kurs – Konopie – od upraw do 50 tys. zastosowań

Cel kursu

Kurs „Konopie – od upraw do 50 tys. zastosowań” skupia się na dostarczeniu kompleksowej wiedzy związanej z uprawą, przetwórstwem i różnorodnymi zastosowaniami konopi. Program ma na celu przygotowanie specjalistów zdolnych do pracy w rozwijającym się sektorze konopi, który obejmuje zarówno uprawę roślin, jak i różnorodne dziedziny ich wykorzystania.

Uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu botaniki konopi, w tym ich cech morfologicznych, anatomii, fizjologii wzrostu i rozwoju. Opanowują umiejętności związane z planowaniem i prowadzeniem plantacji konopi, wykorzystując nowoczesne technologie uprawy, optymalizację warunków środowiskowych i zarządzanie ryzykiem związanym z produkcją.

W ramach kursu poświęca się także dużo uwagi zagadnieniom związanym z przetwórstwem konopi. Uczestnicy uczą się technik przerobu surowców roślinnych na różnorodne produkty konopne, takie jak olejki eteryczne, włókna, kosmetyki, suplementy diety czy preparaty medyczne. Zapoznają się z metodami ekstrakcji, destylacji, suszenia i konserwacji produktów konopnych, a także z regulacjami prawno-administracyjnymi dotyczącymi ich produkcji i sprzedaży.

Kurs uwzględniaj również zastosowanie konopi w różnych dziedzinach, takich jak medycyna, farmacja, kosmetologia, przemysł włókienniczy, energetyka czy produkcja materiałów budowlanych. Uczestnicy poznają potencjalne korzyści związane z wykorzystaniem konopi, badają nowe trendy i innowacyjne rozwiązania w tych obszarach oraz analizują aspekty związane z bezpieczeństwem, standardami jakości i regulacjami prawno-administracyjnymi.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

kursy@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Hybrydowy

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Nasi wykładowcy

PIOTR LIROY MARZEC – Artysta, rapper, kompozytor, polityk i doświadczony przedsiębiorca. Ojciec czworga dzieci, laureat wielu muzycznych oraz biznesowych nagród. Założyciel LiRoyal®️, współzałożyciel oraz członek zarządu HUBburger®️, dyrektor kreatywny w grupie KingAPP®️, Poseł na Sejm VIII Kadencji Sejmu RP. Ambasador międzynarodowej komisji praw człowieka. Od 2016 roku zasiadał w Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności IT i High-Tech, od tego samego roku pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Podkomisji nadzwyczajnej ds. rozpatrywania poselskich projektów ustaw m.in.: o mediach narodowych, o składce audiowizualnej. Dodatkowo pełnił funkcję Przewodniczącego Parlamentarnego zespołu ds. marihuany medycznej. Od 2018 roku zasiadał w podkomisji stałej ds. polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności. Autor ustawy legalizującej medyczną marihuanę w Polsce tzw. LEX LiRoy. Autor wielu projektów ustaw i poprawek m.in. “małe tablice rejestracyjne, brak potrzeby wożenia dowodu rej. pojazdu, OC i prawa jazdy”

Przewodniczący stowarzyszenia “Skuteczni”, którego celem jest rozwój aktywności obywatelskiej w sferze politycznej i społecznej oraz promowanie różnego rodzaju inicjatyw na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Organizacja wspiera i kultywuje wartości i postawy patriotyczne, wzmacnia kontrolę obywatelską nad działaniami organów władzy publicznej, a także pomaga materialnie i prawnie osobom oraz rodzinom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej.

mgr TOMASZ RÓŻAŃSKI, MBA – Ekspert i terapeuta konopny, doradca biznesowy branży konopnej, autor, wykładowca i szkoleniowiec. Partner zarządzający grupy HubBurger, twórca społeczności „Konopie uratują świat”. W 2021 roku, podczas Festiwalu Wibracje w Giżach, współpomysłodawca i współprowadzący, konopnego rekordu Guinnessa, w którym ponad 700 osób jednocześnie przyjęło CBD. Autor strategii sprzedażowych i dystrybucyjnych wielu marek konopnych. Autor książki Terapie Konopne. Prawo do zdrowia rekomendowanej jako podręcznik do Terapii Konopnych. Pomysłodawca i twórca Konsorcjów Edukacyjnych, fundator Fundacji Konopie Uratują Świat. Partner EMAS Medical Center, koordynatora staży zawodowych oraz szkoleń dla kadry medycznej w klinikach w Izraelu.

Studia doktoranckie 2021 PhD, w trakcie nostryfikacji.

mgr MACIEJ SAGAL – Doświadczony praktyk i przedsiębiorca, ojciec dwóch córek, miłośnik podróży i laureat wielu biznesowych oraz sportowych nagród. Założyciel grupy KingAPP®, współzałożyciel LiRoyal.pl S.A. oraz HUBburger.com®. Były członek i doradca Parlamentarnego Zespołu ds. Cyfryzacji, Innowacyjności, IT i High-Tech. Współzałożyciel stowarzyszenia Poland-Hongkong Business Association, ekspert ds. handlu z Chinami. Jestem współautorem ustawy z 2017 r, legalizującej medyczną marihuanę w Polsce. Technik obróbki tworzyw sztucznych (Niemcy), pasjonat konopi od 1998 r, wykładowca na uczelniach wyższych. Ekspert ds. Konopi i Blockchain, Prezes Zarządu EIMK.pl PSA, KingAPP® PSA. CEO HUBburger® Group.

PAWEŁ SKUTECKI – dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, felietonista, autor publikacji popularno-naukowych z zakresu historii, poseł VIII kadencji, były przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds Polskiego Zielarstwa i członek Parlamentarnego Zespołu ds Marihuany Medycznej.

dr inż. MIECZYSŁAWA ALDONA FENYK – jest absolwentką Akademii Rolniczo-Technicznej w
Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). W 1997 roku uzyskała
tytuł magistra inżyniera rolnictwa w zakresie ochrony środowiska, a stopień doktora nauk
biologicznych w 2002.
Zainteresowania naukowe: florystyka, fitosocjologia, dendrologia, arborystyka, zielarstwo i
ziołolecznictwo, ochrona przyrody, ekologia roślin. Od początku pracy zawodowej prowadzi
badania dotyczące funkcji biocenotycznych różnego typu zadrzewień. Treścią badań
naukowych jest określenie wpływu różnego rodzaju zadrzewień na zwiększenie
różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.
W 2013 roku wzięła udział w ogólnopolskim programie Drogi dla Natury, finansowanym z
funduszy unijnych (Life +) i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a realizowanym
przez organizacje społeczne (Fundację EkoRozwoju i partnerów), we współpracy z
zarządcami dróg i administracją samorządową. W projekcie pełniła funkcję animatora
lokalnego, odpowiedzialnego za realizację programu na terenie wybranych gmin
województwa warmińsko-mazurskiego.
Autorka i współautorka wielu inwentaryzacji florystycznych i fitosocjologicznych,
specjalistycznych operatów, opinii i ekspertyz dendrologicznych, w tym sądowych. Posiada
duże teoretyczne i praktyczne doświadczenie w zakresie ochrony drzew w procesie
inwestycyjnym i na placu budowy. Prowadzi oraz uczestniczy w konsultacjach
przyrodniczych dla inwestycji drogowych na obszarze województwa warmińsko-mazuskiego.
Posiada również uprawienia do wykonywania dokumentacji przyrodniczych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Prowadzi szkolenia z zakresu: rozpoznawania drzew, podstawowej diagnostyki stanu
zdrowotnego i ryzyka upadku drzewa, ochrony drzew podczas inwestycji, prawidłowej
pielęgnacji drzew oraz projektowania alej i wykonywania nasadzeń.
Zawodowo i prywatnie zajmuje się również wykorzystaniem i uprawą roślin leczniczych.
Prowadziła prace związane z określeniem zasobów roślin leczniczych na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego. Interesuje się również historią wykorzystania roślin
leczniczych oraz dziko rosnących.
W ramach zajęć dydaktycznych prowadzi warsztaty, na których uczestnicy nie tylko poznają
rośliny, ale również przyrządzają z nich potrawy i kosmetyki według staropolskich receptur.

Mecenas MARTA ŁANOCHprawniczka, założycielka wyspecjalizowanej praktyki prawnej „Marta Łanoch FoodMedLaw”, specjalistka prawa farmaceutycznego, żywnościowego i kosmetycznego, a także prawa konopnego, doświadczona trenerka szkoleń. Główny obszar profesjonalnej działalności to obsługa prawno-regulacyjne firm z sektora konopnego, wyrobów medycznych, suplementów diety, branży farmaceutycznej, kosmetycznej oraz spożywczej. Prowadzi liczne szkolenia dla firm z branży oraz jest prelegentką na krajowych i międzynarodowych konferencjach. Oprócz bogatej praktyki zawodowej przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa żywnościowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

KAMILA KRÓL, MBA – ekspert w zakresie marketingu ze specjalizacją w marketingu w branżach objętych zakazem reklamy, w tym alkoholu i produktów farmaceutycznych oraz sieci aptecznych, podmiotów medycznych i kancelarii prawnych. Inicjatorka i organizatorka pierwszej i jedynej w Polsce konferencji KANABIZ – Forum Rozwoju Branży Konopnej, integrującej producentów z właścicielami marek i sieciami sklepowymi oraz otoczeniem biznesu specjalizującym się w branży konopnej. W konferencji biorą udział cyklicznie liderzy branży, posłowie, pracownicy medyczni, farmaceutyczni, prawnicy i ludzie biznesu. Celem organizacji konferencji jest inicjowanie i udrożnienie wzrostu branży, umożliwienie uczestnikom nawiązywania współpracy biznesowych i pozyskania wiedzy z doświadczeń innych graczy rynkowych. Głównym obszarem specjalizacji zawodowej Kamili Król jest promocja inwestycji infrastrukturalnych. W swojej pracy zawodowej związana jest również z promocją zdrowia publicznego, współpracując z NIZP-PZH oraz CMKP, Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i realizując programy z zakresu promocji zdrowia i wsparcia pacjenta. Absolwentka trzech kierunków studiów, w tym Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Łazarskiego, Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA ze specjalizacją w Międzynarodowych Strategiach Marketingowych na Uniwersytecie Linneausza w Szwecji.

dr GRZEGORZ FIEDOROWICZ – botanik, mykolog, popularyzator przyrody, obecnie zatrudniony w
Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody UWM w Olsztynie. Od dziecka interesowały mnie rośliny. Z
wiekiem pasja ta stopniowo się rozwijała obejmując gatunki ozdobne i użytkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem ziół dziko rosnących. Swoją pasję realizuję w swoim mini ogrodzie gdzie można
podziwiać kolekcje wielu gatunków roślin cebulowych i nie tylko. Dodatkowo zachęcam wszystkich
posiadaczy ogrodów aby traktowali je w zgodzie z naturą oraz jako źródło roślin jadalnych,
szczególnie tych dziko rosnących.
Doświadczenie dydaktyczne zdobyłem prowadząc liczne zajęcia (wykłady, ćwiczenia laboratoryjne,
zajęcia terenowe) ze studentami kierunków biologia i biotechnologia oraz uczestnikami Dni Nauki i
sztuki czy słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Obecnie prowadzę wykłady i zajęcia
terenowe z zakresu botaniki i mykologii dla uczestników kursów zawodowych i specjalistycznych z
zakresu zielarstwa i naturopatii.

mgr inż. GRZEGORZ ZBROJA – Doświadczony ekspert ds. rejestracji, posiadający ponad dekadę doświadczenia w tej dziedzinie, z czego ponad 4 lata specjalizuje się w branży Cannabis. Jest absolwentem kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskał dyplom ze specjalizacją w Analityce i Fizykochemii Procesów i Materiałów.

Swoje umiejętności zdobywał pracując zarówno w międzynarodowych koncernach farmaceutycznych, jak i w firmach consultingowych. Jego obszerny zakres doświadczenia obejmuje udział w różnorodnych projektach rejestracyjnych, skupiających się głównie na badaniach i rozwoju (R&D) oraz dokumentacji chemiczno-farmaceutycznej (CMC).

Autor licznych dokumentacji jakościowych, w tym modułów 1.6.1, 2.3 i 3. Jego wszechstronna wiedza i praktyka w rejestracji, zwłaszcza w kontekście branży Cannabis, czynią go ekspertem gotowym sprostać nawet najbardziej wymagającym wyzwaniom w dziedzinie regulacji i dokumentacji.

ANNA KRAWCZAK – Z wykształcenia biolog. Pasjonatka roślin a szczególnie drzew.
Związana z przemysłem farmaceutycznym od 1993 r.
Od 2012 r właścicielka firmy konsultingowej PharmAK specjalizującej w doradztwie w zakresie Prawa Farmaceutycznego, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wymagań GMP/GDP/GCP/GACP oraz wdrażania i utrzymania systemów jakości dla firm z branży farmaceutycznej i branż pokrewnych (np. przemysł kosmetyczny, konopny i spożywczy).
Doświadczona konsultantka, trenerka i wykładowczymi na stałe współpracująca z wiodącymi firmami szkoleniowymi w Polsce.
Doświadczona audytorka w zakresie farmaceutycznych procesów wytwórczych, analitycznych, dystrybucyjnych oraz upraw i przetwarzania konopi (kilkadziesiąt przeprowadzonych audytów na terenie Polski i poza granicami).
Od lat aktywnie działająca na rzecz podnoszenia standardów jakościowych upraw i przetwarzania konopi włóknistych w Polsce, zapewniając wsparcie w spełnieniu wymagań oraz uzyskaniu stosownych zezwoleń.
Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera polskie firmy w osiągnieciu celu jakim jest wyprodukowanie polskiej medycznej marihuany.

MAŁGORZATA SIENKIEWICZ – Absolwentka Politechniki Poznańskiej Wydziału Technologii Chemicznej, studiów podyplomowych uzupełniających dla Osób Wykwalifikowanych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem” na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Związana jest z przemysłem farmaceutycznym od ponad 20 lat, Osoba Wykwalifikowana od 15 lat, Osoba Upoważniona za nadzór nad substancjami kontrolowanymi od 5 lat. W trakcie swojej pracy zawodowej zdobywała doświadczenie w działach takich jak: R&D, Rejestracja, Dokumentacja, Produkcja, Zapewnienie i Kontrola Jakości, Magazynowanie. W obszarze gospodarki magazynowej zrealizowała wdrożenie i walidację systemu skomputeryzowanego klasy WMS w magazynie wytwórcy oraz Hurtowni Farmaceutycznej. Wymagania ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz zasady GMP towarzyszą jej w codziennej pracy.

TOMASZ KRZEŚNIAK – jest adwokatem i doradcą podatkowym z 13-letnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej i podatkowej klientów z różnych branż. Posiada udokumentowane doświadczenie w reprezentowaniu osób fizycznych i przedsiębiorców w sporach sądowych przed sądami cywilnymi i administracyjnymi.

Ponadto, Tomasz Krześniak był zaangażowany w doradztwo przy fuzjach i przejęciach kilku spółek, w tym spółek publicznych. Jego rozległa wiedza zawodowa i zaangażowanie doprowadziły do pomyślnych wyników dla jego klientów.

Specjalizując się w prawie podatkowym i sprawach korporacyjnych, Tomasz Krześniak oferuje bieżące wsparcie podmiotom gospodarczym. Zasiada w radach nadzorczych spółek akcyjnych, w tym notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Ponadto Tomasz Krześniak jest uznanym autorem i współautorem publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym pionierskiego komentarza do ustawy o podatku od towarów i usług z 2004 r., jednej z pierwszych publikacji na rynku.

Od 2017 r. specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów działających na rynku medycznej marihuany zarówno w Polsce, jak i za granicą.

MARIUSZ ŻAK – znany w Polskiej branży konopnej jako Konopny Rzemieślnik

Człowiek dobrej woli, plantator, przetwórca, producent, aktywista i społecznik wspierający rynek konopi włóknistych od 2014 r.

Współtwórca pierwszego w Polsce rzemieślniczego napoju konopnego LA PLANTA.

– Współtwórca pierwszego w Polsce rzemieślniczego piwa konopnego wespół ze Stary Browar Kościerzyna

– Prelegent i prowadzący na wielu wydarzeniach konopnych w tym Kanaba Fair, Kanaba Fest, Cannabiz Warsaw, Weed Fest, Viva Zioła, Central European Cannabis Forum, Dożynki konopne w Sandomierzu.

– Propagator upraw organicznych i odpowiedzialnego przetwórstwa konopnego

– Redaktor publikacji ,,Porady Konopnego Rzemieslnika“ do czasopisma Żyj Naturalnie.

– Konopny aktywista i ekspert d/s konopi, reprezentujący dział Konopi Przemysłowych w stowarzyszeniu Wolne Konopie.

– Edukator samorządowy

– Były członek rady założycielskiej i współtwórca Polskiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Konopi

– Autor pierwszego w Polsce zewnętrznego szkolenia z zakresu uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych

– Wspólnie z Fundacją Santa Herba organizator pierwszego w Polsce szkolenia online własnego autorstwa z zakresu uprawy i przetwórstwa konopi włóknistych

– Wielokrotny Członek komisji ds. Rolnictwa w zakresie uregulowania statusu prawnego konopi włóknistych.

– Członek grup parlamentarnych ds uregulowania statusu prawnego marihuany.

– Współzałożyciel konopnej marki napojów funkcjonalnych ,,La Planta Drinks“

– Wykładowca akademicki o specjalizacji ,,Uprawa i przetwórstwo konopi włóknistych”

Wyznaje zasadę, że ,,Konopie zobowiązują ! ” plantatorów, przetwórców i producentów do starannej dbałości o konopny surowiec , żeby można było dostarczyć konsumentom finalny produkty o jak najwyższej konopnej jakości.

Konopie zobowiązują!

Partnerami kursu są

Adresaci

Kurs kierowany jest do osób:

  • zamierzających rozpocząć działalność w sferze upraw, przetwórstwa i zastosowań konopi
  • prowadzących działalność w sferze upraw, przetwórstwa oraz zastosowań konopi, którzy chcą poszerzyć i usystematyzować znajomość zagadnień związanych z tematyką studiów
  • zawodowo związanych z szeroko pojętą problematyką naturalnego leczenia i wykorzystujących konopie jako roślinę leczniczą
  • współpracujących z firmami prowadzącymi uprawę, przetwórstwo i zastosowanie konopi
  • dla farmaceutów i konsultantów konopnych
  • zamierzających poszerzyć wiedzę związaną z tematyką konopi

Program

Kurs obejmuje m.in. zagadnienia związane z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi uprawy, przetwórstwa i zastosowania konopi w Polsce i na świecie, historię zastosowania konopi przez człowieka, botanikę i biochemię składników czynnych konopi, profile terpenowe konopi i interpretację odmian, zastosowanie konopi w problemach neurologicznych i chorobach układu immunologicznego, technologię ekstrakcji konopi, zagadnienia związane z medyczną marihuaną. Podczas kursu odbędą się także zajęcia terenowe pod opieką doświadczonych profesjonalistów z branży.

Uczestnicy otrzymują

Certyfikat ukończenia kursu wydany przez Uczelnię Łukaszewski.