Kurs Mediator sądowy + Zarządca nieruchomości

OPINIE UCZESTNIKÓW

 • Bardzo dziękujemy za zorganizowanie kursu „Zarządca Nieruchomości”. Zajęcia były prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Prowadzący chcieli przekazać jak najwięcej wiedzy, chętnie odpowiadali na pytania i udostępniali swoje materiały. Wszystkie zagadnienia były poparte konkretnymi przykładami. Ogromne podziękowania należą się p. Wojciechowi Koniecznemu, który trudne tematy techniczne przekazywał w bardzo prosty sposób.

  Paulina Szewczyk

 • Miałam możliwość odbycia kursu Zarządcy Nieruchomości i zdobycia licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami na Uczelni Łukaszewski. Prowadzący Pan Wojciech Konieczny posiada bardzo dużą wiedzę, jak również bardzo rzeczowo potrafi ją przekazać. Wykwalifikowany personel, przyjazna atmosfera, pełen profesjonalizm. Dziękuję za zdobytą wiedzę i polecam skorzystać z tego kursu. 😊

  Beata Przybysz

 • Kurs „Zarządca Nieruchomości” uważam za przygotowany rzetelnie, wiedzę przekazywaną na kursie uważam za aktualną, a sam prowadzący jest świetnym przykładem na to, że osoba przekazująca wiedzę, powinna dysponować świetną dykcją, odpowiednim i dobrze odbieranym przez większość kursantów tembrem głosu oraz osobowością, która sprzyja przyswajaniu przekazywanej przez tą osobę wiedzy. Wszystkie te cechy posiada osoba prowadząca kurs, który odbyłem z przyjemnością. Drobne problemy techniczne związane z obsługą serwisu „Teams” nie spowodowały u mnie żadnych negatywnych odczuć. Materiały dydaktyczne, które dostępne są dla kursantów na stronie www, są pomocne i z pewnością będą długo służyć przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości. Podejście prowadzącego kurs do egzaminu końcowego i pomoc w uporządkowaniu wiedzy potrzebnej do podejścia do samego egzaminu nastawił mnie optymistycznie i zredukował związany z tym stres do minimum. Kurs oraz egzamin przeprowadzony w tej formule okazuje się skuteczny i pozytywnie oceniany.

  Artur Rogiński

 • Uczelnia podczas przygotowania i realizacji kursu „ Zarządca Nieruchomości” wykazała się profesjonalizmem zarówno jeśli chodzi o zakres merytoryczny, przystępność przekazywanej wiedzy, jak i jakość dostarczonych materiałów. Wysoki stopień zorganizowania znacznie wpłynął na jakość szkolenia wykonywanego w formie zdalnej. Prowadzący szkolenie wykorzystywali przykłady związane z aktualnie obowiązującymi przepisami, ułatwiając tym samym dogłębne zrozumienie poruszanej podczas kursu tematyki.

  Katarzyna Rymek

 • Dziękuje Uczelni Łukaszewski za możliwość odbycia u nich kursu Zarządcy Nieruchomości i zdobycia licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Prowadzący Wojciech Jan Konieczny posiada bardzo dużą wiedzę i w sposób rzeczowy poparty wieloma praktycznymi przykładami przekazywał ją nam. Słuchaliśmy z wielką uwagą. Zajęcia były cudowne. Jeszcze raz dziękuję .

  Marlena Tomczyk

 • Kurs zdecydowanie spełnił moje oczekiwania. Wykładowcy w sposób dokładny i zrozumiały przekazali tematy, które były omawiane podczas kursu. Jestem bardzo zadowolona. Szkolenie on-line było zorganizowane dobrze, u mnie nie było zakłóceń, było dobrze słychać wykładowcę i dobrze było widać slajdy. Szkolenie było profesjonalnie prowadzone – chciała bym podkreślić, że ogromna wiedza prowadzących, przekazana została w sposób kreatywny, wciągający do brania udziału. Z pełnym przekonaniem polecam kurs Licencjonowany Zarządca.

  Joanna Truszkowska

Charakterystyka

Kurs „Mediator sądowy” połączony z kursem „Zarządca Nieruchomości” to innowacyjne podejście do kształcenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz mediacji sądowej. Ten kompleksowy program edukacyjny został opracowany, aby przygotować uczestników do wyjątkowej ścieżki kariery, która łączy w sobie umiejętności z obu dziedzin.

Podczas tego kursu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, włączając w to aspekty prawne, techniczne i operacyjne. Będą również rozwijali umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, które są kluczowe w pracy zarządcy nieruchomości.

Jednak to nie wszystko – kurs unikalnie łączy elementy mediacji sądowej, co daje uczestnikom możliwość zrozumienia i praktycznego stosowania technik mediacji w kontekście rozwiązywania konfliktów w dziedzinie nieruchomości. Absolwenci kursu będą przygotowani do wspierania rozwiązywania sporów i konfliktów między stronami, co stanowi cenną umiejętność zarówno w sektorze nieruchomości, jak i w pracy jako mediatorzy sądowi.

Podsumowując, ten kurs oferuje kompleksową edukację w zakresie zarządzania nieruchomościami, a jednocześnie wprowadza elementy mediacji sądowej, co otwiera drzwi do różnorodnych możliwości zawodowych. Uczestnicy będą mieć szansę rozwijać się w obu tych dziedzinach, co stanowi znakomitą inwestycję w ich przyszłość zawodową.

Cennik

Opłata za kurs ,,Mediator Sądowy’’: 1 800 zł
Opłata za kurs ,,Zarządca nieruchomości’’: 1 000 zł
Promocja przy zapisie na dwa kursy: 2 800 zł 2 000 zł
Opłata za świadectwo: 200 zł

Czas trwania

15 dni*
Tryb: Online, hybrydowy*

*kurs zostanie przeprowadzony online na platformie TEAMS w trybie niestacjonarnym w weekendy, szczegółowy harmonogram w trakcie ustaleń

*kurs można przeprowadzić w trybie hybrydowym (dla chętnych w siedzibie uczelni dla pozostałych osób transmisja online)

KONTAKT

Dziekanat

kursy@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Cel kursu

Celem przerobienia tego kursu przez kursanta może być uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz zgłębienie wiedzy z zakresu pracy mediatora sądowego.

Adresaci

 • Absolwenci studiów związanych z administracją nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, mediacją sądową, prawem cywilnym, ekonomią, finansami itp.
 • Osoby pracujące lub zamierzające pracować jako zarządcy nieruchomości, administracja osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe, agencje zarządzające nieruchomościami, deweloperzy, inwestorzy, radcy prawni, brokerzy nieruchomości itp.
 • Pracownicy sądów, adwokaci, radcy prawni, mediatorzy, asystenci prawnych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie mediacji w sprawach dotyczących nieruchomości.
 • Osoby zainteresowane rozwojem zawodowym i zdobyciem nowych kompetencji związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem mediacji w sporach dotyczących nieruchomości.
 • Inne osoby, które mają zainteresowanie tematyką zarządzania nieruchomościami i mediacji sądowej, jednak niekoniecznie posiadają wykształcenie czy doświadczenie w tych dziedzinach

Uczestnicy

Uczestnicy pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

 • Agencje zarządzające nieruchomościami – na stanowisku zarządcy nieruchomości.
 • Spółdzielnie mieszkaniowe – jako zarządcy nieruchomości.
 • Firmy deweloperskie – na stanowisku zarządcy nieruchomości.
 • Urzędy miasta lub gminy – na stanowisku zarządcy nieruchomości, nadzorując działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi.
 • Firmy zajmujące się obsługą nieruchomości komercyjnych – na stanowisku zarządcy nieruchomości.
 • Biura nieruchomości – jako zarządcy nieruchomości lub mediatorzy w przypadku sporów dotyczących transakcji nieruchomościowych.
 • Instytucje finansowe – na stanowisku zarządcy nieruchomości przy wdrażaniu strategii dotyczących nieruchomości w ich portfelu.
 • Organizacje non-profit

Uczestnicy kursu otrzymują

 • Świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami wydawane przez Polską Konfederację Rynku Nieruchomości.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pn. „Szkolenie bazowe z mediacji”
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pn. „Mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych”