Kurs Zarządca nieruchomości + Mediator sądowy

Charakterystyka

Kurs „Zarządca Nieruchomości” połączony z kursem „Mediator sądowy” to innowacyjne podejście do kształcenia w dziedzinie zarządzania nieruchomościami oraz mediacji sądowej. Ten kompleksowy program edukacyjny został opracowany, aby przygotować uczestników do wyjątkowej ścieżki kariery, która łączy w sobie umiejętności z obu dziedzin.

Podczas tego kursu uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania różnymi rodzajami nieruchomości, włączając w to aspekty prawne, techniczne i operacyjne. Będą również rozwijali umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne, które są kluczowe w pracy zarządcy nieruchomości.

Jednak to nie wszystko – kurs unikalnie łączy elementy mediacji sądowej, co daje uczestnikom możliwość zrozumienia i praktycznego stosowania technik mediacji w kontekście rozwiązywania konfliktów w dziedzinie nieruchomości. Absolwenci kursu będą przygotowani do wspierania rozwiązywania sporów i konfliktów między stronami, co stanowi cenną umiejętność zarówno w sektorze nieruchomości, jak i w pracy jako mediatorzy sądowi.

Podsumowując, ten kurs oferuje kompleksową edukację w zakresie zarządzania nieruchomościami, a jednocześnie wprowadza elementy mediacji sądowej, co otwiera drzwi do różnorodnych możliwości zawodowych. Uczestnicy będą mieć szansę rozwijać się w obu tych dziedzinach, co stanowi znakomitą inwestycję w ich przyszłość zawodową.

Cennik

Opłata za kurs ,,Zarządca nieruchomości’’: 1 000 zł
Opłata za kurs ,,Mediator Sądowy’’: 1 800 zł
Promocja przy zapisie na dwa kursy: 2 800 zł 2 000 zł
Opłata za certyfikat: 200 zł

Czas trwania

15 dni*
Tryb: Online, hybrydowy*

*kurs zostanie przeprowadzony online na platformie TEAMS w trybie niestacjonarnym w weekendy, szczegółowy harmonogram w trakcie ustaleń

*kurs można przeprowadzić w trybie hybrydowym (dla chętnych w siedzibie uczelni dla pozostałych osób transmisja online)

KONTAKT

Dziekanat

kursy@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Cel kursu

Celem przerobienia tego kursu przez kursanta może być uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości oraz zgłębienie wiedzy z zakresu pracy mediatora sądowego.

Adresaci

 • Absolwenci studiów związanych z administracją nieruchomościami, zarządzaniem nieruchomościami, mediacją sądową, prawem cywilnym, ekonomią, finansami itp.
 • Osoby pracujące lub zamierzające pracować jako zarządcy nieruchomości, administracja osiedli mieszkaniowych, spółdzielnie mieszkaniowe, agencje zarządzające nieruchomościami, deweloperzy, inwestorzy, radcy prawni, brokerzy nieruchomości itp.
 • Pracownicy sądów, adwokaci, radcy prawni, mediatorzy, asystenci prawnych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie mediacji w sprawach dotyczących nieruchomości.
 • Osoby zainteresowane rozwojem zawodowym i zdobyciem nowych kompetencji związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz prowadzeniem mediacji w sporach dotyczących nieruchomości.
 • Inne osoby, które mają zainteresowanie tematyką zarządzania nieruchomościami i mediacji sądowej, jednak niekoniecznie posiadają wykształcenie czy doświadczenie w tych dziedzinach

Uczestnicy

Uczestnicy pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

 • Agencje zarządzające nieruchomościami – na stanowisku zarządcy nieruchomości.
 • Spółdzielnie mieszkaniowe – jako zarządcy nieruchomości.
 • Firmy deweloperskie – na stanowisku zarządcy nieruchomości.
 • Urzędy miasta lub gminy – na stanowisku zarządcy nieruchomości, nadzorując działalność związaną z zarządzaniem nieruchomościami publicznymi.
 • Firmy zajmujące się obsługą nieruchomości komercyjnych – na stanowisku zarządcy nieruchomości.
 • Biura nieruchomości – jako zarządcy nieruchomości lub mediatorzy w przypadku sporów dotyczących transakcji nieruchomościowych.
 • Instytucje finansowe – na stanowisku zarządcy nieruchomości przy wdrażaniu strategii dotyczących nieruchomości w ich portfelu.
 • Organizacje non-profit

Uczestnicy kursu otrzymują

 • Świadectwo nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami wydawane przez Polską Konfederację Rynku Nieruchomości.
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pn. „Szkolenie bazowe z mediacji”
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pn. „Mediacje w sprawach cywilnych i gospodarczych”