Kurs „Zarządca nieruchomości”

Nieruchomości od podstaw! Rozpocznij naukę zarządzania nieruchomościami i uzyskaj wiedzę wprost od specjalistów!

Cena kursu

Cena: 1 000 zł

Cena: 1 000 zł

KONTAKT

Dziekanat

kursy@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zgłoś się!

Program

Kurs „Zarządca nieruchomości”

Podstawy prawa

⦁ Konstytucja i Kodeks cywilny w nieruchomościach
⦁ Prawo administracyjne, gospodarka przestrzenna
⦁ Ustawa o gospodarce nieruchomościami – podstawowe zasady rynku nieruchomości
⦁ Ustawa o własności lokali – zarząd nieruchomością wspólną
⦁ Opłaty w nieruchomościach – przykłady, stawki

Utrzymanie techniczne

⦁ Prawo budowlane – eksploatacja i inwestycje
⦁ Rozporządzenia o warunkach technicznych
⦁ Inwentaryzacja fundamentem zarządzania
⦁ Kontrole okresowe (Prawo budowlane i Kodeks wykroczeń)
⦁ Prowadzenie dokumentacji i KOB, przygotowanie do prowadzenia eKOB
⦁ Ochrona przeciwpożarowa i BHP w praktyce

Prawo spółdzielcze, Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych

⦁ Zasady powstania i funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej
⦁ Struktura organizacyjna i kompetencje władz spółdzielni mieszkaniowej
⦁ Zasady ewidencji i zmian wysokości opłat wnoszonych na rzecz spółdzielni
⦁ Postępowanie windykacyjne w spółdzielniach mieszkaniowych

Informacje o nieruchomościach i użytkownikach

⦁ Źródła informacji o nieruchomościach – omówienie źródeł na przykładach
⦁ Ochrona lokatora – interpretacje i przykłady
⦁ Ochrona praw konsumenta – zasady, terminy, uprawnienia, przedawnienie roszczeń
⦁ Ochrona danych osobowych – RODO – przykłady
⦁ Dyrektywa o sygnalistach oraz deklaracja źródeł ciepła
⦁ Rejestracja umów przy środkach publicznych

Rodzaje nieruchomości i sposobów korzystania

⦁ Rodzaje nieruchomości (mieszkaniowe, komercyjne i publiczne)
⦁ Rodzaje korzystania z nieruchomości (najem, własność itd.)
⦁ Umowa najmu i dzierżawy – jakie dane są niezbędne dla wykonania umowy
⦁ Prawa i obowiązki użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych i innych
⦁ Zmiana sposobu użytkowania wg. art. 71 PB – interpretacje i przykłady
⦁ Zgłaszanie danych do zagospodarowania odpadami na przykładach

Przepływy finansowe

⦁ Sporządzenie planu zarządzania – omówienie na przykładzie
⦁ Opracowanie budżetu operacyjno – finansowego – omówienie na przykładzie
⦁ Sposoby optymalizacji procesu zarządzania – omówienie na przykładach
⦁ Kalkulowanie czynszu i opłat eksploatacyjnych
⦁ Rozliczanie opłat niezależnych od właściciela
⦁ Egzamin w formie testu