Manager hotelarstwa i turystyki

Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku Manager hotelarstwa i turystyki to program kształcenia skierowany do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania hotelem i obsługi turystów. Studia trwają rok i są prowadzone w trybie zaocznym.

Podczas zajęć studenci zdobywają wiedzę z zakresu ekonomii i finansów, marketingu, zarządzania i organizacji przedsiębiorstwa, a także specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania hotelem i obsługi turystów. Kształcenie uwzględnia również zagadnienia związane z turystyką i branżą hotelarską oraz pozwala na zdobycie umiejętności obsługi gości hotelowych i organizacji różnego rodzaju imprez i wydarzeń.

W trakcie studiów studenci mogą również liczyć na praktyki zawodowe w renomowanych hotelach lub innych obiektach turystycznych, co pozwala im na zdobycie cennego doświadczenia i nawiązanie kontaktów zawodowych. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą pracować na stanowiskach kierowniczych w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, biurach podróży lub innych obiektach związanych z branżą turystyczną i hotelarską.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
 • osoby, które zamierzają związać się zawodowo z powyższymi branżami i powinny uzyskać niezbędne kwalifikacje i kompetencje społeczne niezbędne podczas prowadzenia działalności gospodarczej w powyższych sektorach
 • osoby, które już pracują w branży, jednakże chcą poszerzyć swoje kwalifikacje
  i kompetencje i udoskonalić posiadane już umiejętności w celu zwiększenia profesjonalizmu, a co za tym idzie, atrakcyjności na rynku
 • osoby, które podczas studiów chcą nabyć umiejętności organizacyjne i biznesowe, przydatne w dziedzinach związanych z obsługą klienta zróżnicowanego

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • specjaliści, doradcy, eksperci, managerowie w dużych, średnich i małych placówkach związanych z działalnością hotelarską i turystyczną
 • managerowie i kierownicy hotelu, bądź hostelu
 • kierownicy branży turystycznej
 • specjaliści ds. marketingu w dziedzinie hotelarstwa i turystyki
 • specjaliści w zakresie usług SPA oraz zabiegów odnowy biologicznej
 • managerowie centrów rozrywki
 • managerowie imprez towarzyszących

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).