MBA – Bankowość i Ubezpieczenia

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry

Tryb: Online/Hybrydowy

Czesne:
18 000 zł
Możliwość płatności ratalnej

Studia MBA Bankowość i Ubezpieczenia oraz Executive MBA Bankowość i Ubezpieczenia, skierowane są do osób, które chcą poszerzyć nowoczesną i dostosowaną do zmieniających się warunków gospodarczych wiedzę w zakresie bankowości i ubezpieczeń, a co za tym idzie szeroko pojętych finansów. Zdobycia uprawnień dla kadry menedżerskiej m. in. do zarządzania spółkami skarbu państwa, jak również własnymi przedsiębiorstwami oraz spółkami komercyjnymi. Studia te nie tylko zapewniają zdobycie przez przyszłych menedżerów oraz przedsiębiorców niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia firmy, lecz przede wszystkim dynamizują one rozwój karier zawodowych oraz biznesowych ich uczestników. Proces kształcenia słuchaczy w ramach tych specjalności uwzględnia analizę i ocenę procesów na obszarze bankowo-ubezpieczeniowym. Poznawszy tajniki biznesu, wyłożone przez uznawanych wykładowców, podczas studiów MBA
oraz Executive MBA na Uczelni Łukaszewski. Uczestnicy przygotowani będą
do poruszania się po świecie finansów, biznesu, administracji oraz polityki. Opanują ważne umiejętności techniczne oraz uzyskają kompetencje menedżerskie, wzmagające efektywność prowadzonych przez nich zespołów, zapoznawszy się równocześnie z odpowiedzialnymi oraz etycznymi formułami przywództwa. Już po ukończeniu rocznych studiów podyplomowych MBA Bankowość i Ubezpieczenia słuchacze zostaną przygotowani
pod względem merytorycznym do pełnienia funkcji w firmach państwowych
oraz prywatnych. Studenci Executive MBA Bankowość i Ubezpieczenia zdecydowani na dalsze pogłębianie wiedzy, po ukończeniu pierwszego
roku nauki również uzyskają kompetencje oraz dyplom MBA.

Studia podyplomowe MBA oraz Executive MBA na Uczelni Łukaszewski przy wsparciu akademickim Uniwersytetu w Louven i Uniwersytetu w Sevilli w zakresie zarządzania, prawa, pomogą rozwinąć umiejętności analityczne i krytyczne, wymagane w świecie biznesu,
w którym połączenie wyzwań związanych z transformacją cyfrową i zrównoważonym rozwojem wymaga głębokiego odkrycia strategii i modeli biznesowych.

Ukończenie studiów Master of Business Administration zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa, spółkach samorządowych oraz podmiotach funkcjonujących w sferze publicznej.

Studia podyplomowe MBA spełniają wymogi Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym Dz.U. 2016 poz. 2259

Ekspercka Kadra - Business Masterclass

Nasi eksperci to doświadczeni wykładowcy z Polski i świata posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

Poznaj naszych ekspertów

Dlaczego MBA w Uczelni Łukaszewski?

  • Międzynarodowa współpracaStudia MBA oraz Executive MBA na Uczelni Łukaszewski prowadzone są przy wsparciu akademickim Uniwersytetu w Louven i Uniwersytetu w Sevilli
  • Od biznesu dla biznesuDbamy o to, żeby studenci MBA mieli prawdziwy kontakt ze światem biznesu, dlatego naszą kadrę specjalistów stanowią prawdziwi eksperci.
  • Ponad 20 lat doświadczenia w nauczaniuUczelnia Łukaszewski szczyci się kształceniem profesjonalistów z zakresu Zarządzania i biznesu już od ponad 20 lat, pozwalając na wykorzystanie doświadczenia w rzetelnym prowadzeniu studiów, jednocześnie zachowując współczesne standardy nowoczesnego podejścia do kształcenia.

STUDIA SĄ PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM 🇵🇱

KONTAKT

Dziekanat

570 933 513
rekrutacjamba@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Charakterystyka

Tryb: Online/Hybrydowy
1 rok / 2 semestry

Czesne:
18 000 zł
Możliwość płatności ratalnej

STUDIA SĄ PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM 🇵🇱

Studia MBA Bankowość i Ubezpieczenia oraz Executive MBA Bankowość i Ubezpieczenia, skierowane są do osób, które chcą poszerzyć nowoczesną i dostosowaną do zmieniających się warunków gospodarczych wiedzę w zakresie bankowości i ubezpieczeń, a co za tym idzie szeroko pojętych finansów. Zdobycia uprawnień dla kadry menedżerskiej m.in. do zarządzania spółkami skarbu państwa, jak również własnymi przedsiębiorstwami oraz spółkami komercyjnymi. Studia te nie tylko zapewniają zdobycie przez przyszłych menedżerów oraz przedsiębiorców niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych do prowadzenia firmy, lecz przede wszystkim dynamizują one rozwój karier zawodowych oraz biznesowych ich uczestników. Proces kształcenia słuchaczy w ramach tych specjalności uwzględnia analizę i ocenę procesów na obszarze bankowo-ubezpieczeniowym. Poznawszy tajniki biznesu, wyłożone przez uznawanych wykładowców, podczas studiów MBA oraz Executive MBA na Uczelni Łukaszewski. Uczestnicy przygotowani będą do poruszania się po świecie finansów, biznesu, administracji oraz polityki. Opanują ważne umiejętności techniczne oraz uzyskają kompetencje menedżerskie, wzmagające efektywność prowadzonych przez nich zespołów, zapoznawszy się równocześnie z odpowiedzialnymi oraz etycznymi formułami przywództwa. Już po ukończeniu rocznych studiów podyplomowych MBA Bankowość i Ubezpieczenia słuchacze zostaną przygotowani pod względem merytorycznym do pełnienia funkcji w firmach państwowych oraz prywatnych. Studenci Executive MBA Bankowość i Ubezpieczenia zdecydowani na dalsze pogłębianie wiedzy, po ukończeniu pierwszego roku nauki również uzyskają kompetencje oraz dyplom MBA.

Studia podyplomowe MBA oraz Executive MBA na Uczelni Łukaszewski przy wsparciu akademickim Uniwersytetu w Louven i Uniwersytetu w Sevilli w zakresie zarządzania, prawa, pomogą rozwinąć umiejętności analityczne i krytyczne, wymagane w świecie biznesu, w którym połączenie wyzwań związanych z transformacją cyfrową i zrównoważonym rozwojem wymaga głębokiego odkrycia strategii i modeli biznesowych.

KONTAKT

Dziekanat

570 933 513
rekrutacjamba@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Ekspercka Kadra - Business Masterclass

Sprawdź naszą kadrę ekspertów MBA!

Nasi eksperci to doświadczeni wykładowcy z Polski i świata posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

Dlaczego MBA?

Master of Business Administration to program studiów podyplomowych prowadzony w języku polskim lub angielskim (możliwość skorzystania z tłumacza). MBA ma na celu zachęcenie słuchacza do myślenia, działania i rozwoju w kierunku rozpoczęcia kariery i przygotowania do objęcia stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwach rozpoczynających działalność, międzynarodowych firmach lub organizacjach non-profit. Specjalny projekt MBA pozwala na dostosowanie indywidualnego programu do własnych preferencji i ambicji poprzez samodzielny wybór ścieżki i przedmiotów. Nasze studia podyplomowe MBA interdyscyplinarnie przygotują Cię również do rozwiązywania problemów biznesowych poprzez spostrzeżenia i doświadczenia z wielu dyscyplin, perspektyw i podstaw kulturowych.

MBA silnie koncentruje się na rozwoju umiejętności przywódczych, znaczeniu etyki i
odpowiedzialności korporacyjnej. Zapewnia wiedzę akademicką, a także praktyczną wiedzę
specjalistyczną, umożliwiającą sukcesy na różnych (międzynarodowych) stanowiskach kierowniczych.

Co otrzymuje absolwent MBA?

Ukończenie studiów Master of Business Administration zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa, spółkach samorządowych oraz podmiotach funkcjonujących w sferze publicznej.

Studia podyplomowe MBA spełniają wymogi Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r o zasadach zarządzania mieniem państwowym Dz.U. 2016 poz. 2259

Dlaczego EMBA w Uczelni Łukaszewski?

Studia Online w 1 rok!

Aby zdobyć poziom Masterclass w Biznesie, trzeba być otwartym na świat. W związku z tym, udostępniamy Państwu możliwość ukończenia studiów MBA w Uczelni Łukaszewski za pośrednictwem Microsoft Teams.

Międzynarodowa współpraca

Studia MBA oraz Executive MBA na Uczelni Łukaszewski prowadzone są przy wsparciu akademickim Uniwersytetu w Louven i Uniwersytetu w Sevilli

Od biznesu dla biznesu

Dbamy o to, żeby studenci MBA mieli prawdziwy kontakt ze światem biznesu, dlatego naszą kadrę specjalistów stanowią prawdziwi eksperci.

Ponad 20 lat doświadczenia w nauczaniu

Uczelnia Łukaszewski w Warszawie szczyci się kształceniem profesjonalistów z zakresu Zarządzania i biznesu już od ponad 20 lat, pozwalając na wykorzystanie doświadczenia w rzetelnym prowadzeniu studiów, jednocześnie zachowując współczesne standardy nowoczesnego podejścia do kształcenia.

Co po studiach?

Jako Master of Business Administration jesteś dobrze przygotowany do zajęcia stanowiska w krajowych i międzynarodowych firmach i sektorach. W zależności od twojego osobistego zainteresowania i celów zawodowych, dyplom MBA zapewni dostęp do stanowisk w dziale sprzedaży, marketingu, kontroli produkcji, planowania i budżetowania, zarządzania finansami, ICT, bankach i firmach ubezpieczeniowych, służbie cywilnej lub instytucjach europejskich. Jako absolwent MBA możesz także założyć własną działalność.

MBA przyspiesza Twoją karierę, pomagając Ci rozwijać i doskonalić swoją ścieżkę zawodową, umiejętności i powiększać sieć kontaktów. Program nastawiony jest na kontakty ze światem biznesu poprzez prawdziwe studia przypadków, wizyty w firmach i gościnne wykłady najlepszych specjalistów w branży.

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.