MBA/EMBA – Prawo

STUDIA SĄ PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM 🇵🇱

Master of Business Administration
PRAWO

Czas trwania: 1 rok/2 semestry

Płatność jednorazowa roczna: 30 000 zł

Płatność jednorazowa semestralna: 32 000 zł (2 x 16 000 zł)

Płatność miesięczna (10 rat): 34 000 zł (10 x 3 400 zł)

Executive
Master of Business Administration
PRAWO

Czas trwania: 2 lata/4 semestry

Płatność jednorazowa roczna: 40 000 zł

Płatność jednorazowa semestralna: 44 000 zł (2 x 22 000 zł)

4 raty: 44 000 zł (4 x 11 000 zł)

Dlaczego prawo?

Studia na kierunku MBA PRAWO oraz Executive MBA PRAWO przeznaczone
są zarówno dla ludzi zajmującymi się już prawem, którym pozwolą one odświeżyć
czy też zweryfikować spojrzenie na zagadnienia znane im już od lat z obszaru nauk
prawnych wysokiego szczebla, ale również dla osób niezwiązanych na co dzień
z prawem, którzy będą mogli poznać najnowsze przepisy i zrozumieć tajniki prawa.

Studia przeznaczone są także dla liderów biznesu, którzy chcą opanować
zaawansowane zagadnienia prawne w swoim sektorze działalności biznesowej,
jak również dla tych którzy chcą pójść tą drogą.
Pozwolą również zrozumieć prawo z wielu jego dziedzin np. administracji, finansów,
handlu czy prawa konstytucyjnego.

Stopnie MBA PRAWO i Executive MBA PRAWO pozwolą zdynamizować rozwój kariery
zawodowej uczestnika studiów. Otworzą nowe spojrzenie na prawo
oraz pozwolą zastosować jego szeroki wachlarz, poznawszy tajniki zagadnień,
które poruszone zostaną na spotkaniach przez uznanych specjalistów w danej
dziedziny.

Uczelnia Łukaszewski podczas studiów na kierunku MBA PRAWO oraz Executive MBA
PRAWO umożliwi słuchaczom przygotowanie do poruszania się w zakresie prawa
po świecie biznesu, administracji oraz polityki. Opanują oni ważne umiejętności
prawne oraz uzyskają kompetencje menedżerskie. Wzbogacą efektywność
prowadzonych przez nich działań, zapoznawszy się z odpowiedzialnymi
oraz etycznymi formułami przywództwa i zastosowania prawa.
Już po ukończeniu rocznych studiów podyplomowych MBA PRAWO słuchacze zostaną
przygotowani pod względem merytorycznym do pełnienia funkcji w państwowych
i prywatnych kancelariach, organizacjach międzynarodowych, fundacjach,
korporacjach krajowych oraz zagranicznych.

Słuchacze Executive MBA PRAWO zdecydowani na dalsze pogłębianie wiedzy,
po ukończeniu pierwszego roku nauki, również uzyskają kompetencje oraz dyplom
MBA PRAWO.

Studia podyplomowe MBA PRAWO oraz Executive MBA PRAWO na Uczelni
Łukaszewski dzięki wsparciu akademickiego Universidad w Loyola i Uniwersytetu
w Sevilli Wydział Prawa pomogą rozwinąć umiejętności analityczne i krytyczne
w zakresie stosowania prawa w szerokim jego zakresie z różnych dziedzin życia.

Co otrzymuje absolwent MBA?

Ukończenie studiów Master of Business Administration zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

KLUCZOWE CECHY

❖ Master of Business Administration Prawo – studia podyplomowe, trwające 2
semestry,
❖ Executive Master of Business Administration Prawo– studia podyplomowe,
trwające 4 semestry,
❖ Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych (otrzymania świadectwa
oraz dyplomu jest:
• zaliczenie testu końcowego z zagadnień poruszanych w trakcie studiów
(przeprowadzonego w formie online),
• Słuchacze MBA PRAWO, Executive MBA PRAWO po ukończeniu studiów
podyplomowych uzyskują świadectwo Uczelni Łukaszewski oraz Certyfikat
ukończenia studiów w języku angielskim we współpracy z Uniwersytetem
w Sevilli – Universidad w Loyola.
❖ studia prowadzone w trybie zaocznym, wspartym przez uczelniany system
nauczania on-line,
❖ możliwość odbycia części zajęć na Uniwersytecie w Sevilli, uczestnictwo
w międzynarodowych konferencjach naukowych potwierdzonych Certyfikatem,
❖ opcjonalnie z kursami oferowanymi w języku angielskim,
❖ program zapewnia solidną wiedzę specjalistyczną w zakresie prawa,
zarządzania, administracji, wizerunku personalnego, ekonomii, finansów
i zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i innowacji społecznych
❖ podejście edukacyjne, które obejmuje nie tylko teorię oraz zastosowania
praktyczne (case studies, praca zespołowa, gry symulacyjne, liczne możliwości
spotkań z profesjonalistami), lecz także wyjazdy zagraniczne, uczestnictwo
w konferencjach, a także udział w spotkaniach, sprzyjających networkingowi
biznesowemu (organizowane dla chętnych),
❖ zajęcia są prowadzone przez wybitnych wykładowców, którzy są czołowymi
specjalistami w branży,
❖ studia podyplomowe oferują możliwość przygotowania do profesjonalnych
egzaminów certyfikacyjnych (CFA, Bloomberg, AMF) optymalizując swoje szanse
na sukces.

W ramach studiów podyplomowych Executive MBA PRAWO słuchacze będą mieli
możliwość uczestniczenia w organizowanych dla nich przez Uczelnię Łukaszewski
dwudniowych grupowych spotkaniach tutoringowych ze szkoleniowcami
ze środowiska prawa, biznesu i polityki, stanowiących przyjazne warunki do rozwoju
personalnego networkingu, a także wzajemnego dzielenia się wiedzą, rozwiązaniami
oraz doświadczeniami zawodowymi.

Dlaczego MBA w Uczelni Łukaszewski?

  • Studia Podyplomowe Online w 1 rok!Aby zdobyć poziom Masterclass w Biznesie, trzeba być otwartym na świat. W związku z tym, udostępniamy Państwu możliwość ukończenia studiów MBA w Uczelni Łukaszewski za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.
  • Międzynarodowa współpracaPrawdziwie międzynarodowy charakter studiów można uzyskać tylko dzięki zagranicznej współpracy. Przy tworzeniu i prowadzeniu studiów współpracujemy ze znanym Uniwersytetem w Sewilli, działającym nieprzerwanie od 1505 roku oraz z Katolickim Uniwersytetem Lowańskim w Belgii.
  • Od biznesu dla biznesuDbamy o to, żeby studenci MBA mieli prawdziwy kontakt ze światem biznesu, dlatego naszą kadrę specjalistów stanowią prawdziwi eksperci.
  • Ponad 20 lat doświadczenia w nauczaniuUczelnia Łukaszewski szczyci się kształceniem profesjonalistów z zakresu Zarządzania i biznesu już od Ponad 20 lat, pozwalając na wykorzystanie doświadczenia w rzetelnym prowadzeniu studiów, jednocześnie zachowując współczesne standardy nowoczesnego podejścia do kształcenia.

Sprawdź naszych ekspertów!

Nasi eksperci to doświadczeni wykładowcy z Polski i świata posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

Poznaj naszych ekspertów

Dlaczego prawo?

Studia na kierunku MBA PRAWO oraz Executive MBA PRAWO przeznaczone
są zarówno dla ludzi zajmującymi się już prawem, którym pozwolą one odświeżyć
czy też zweryfikować spojrzenie na zagadnienia znane im już od lat z obszaru nauk
prawnych wysokiego szczebla, ale również dla osób niezwiązanych na co dzień
z prawem, którzy będą mogli poznać najnowsze przepisy i zrozumieć tajniki prawa.

Studia przeznaczone są także dla liderów biznesu, którzy chcą opanować
zaawansowane zagadnienia prawne w swoim sektorze działalności biznesowej,
jak również dla tych którzy chcą pójść tą drogą.
Pozwolą również zrozumieć prawo z wielu jego dziedzin np. administracji, finansów,
handlu czy prawa konstytucyjnego.

Stopnie MBA PRAWO i Executive MBA PRAWO pozwolą zdynamizować rozwój kariery
zawodowej uczestnika studiów. Otworzą nowe spojrzenie na prawo
oraz pozwolą zastosować jego szeroki wachlarz, poznawszy tajniki zagadnień,
które poruszone zostaną na spotkaniach przez uznanych specjalistów w danej
dziedziny.

Uczelnia Łukaszewski podczas studiów na kierunku MBA PRAWO oraz Executive MBA
PRAWO umożliwi słuchaczom przygotowanie do poruszania się w zakresie prawa
po świecie biznesu, administracji oraz polityki. Opanują oni ważne umiejętności
prawne oraz uzyskają kompetencje menedżerskie. Wzbogacą efektywność
prowadzonych przez nich działań, zapoznawszy się z odpowiedzialnymi
oraz etycznymi formułami przywództwa i zastosowania prawa.
Już po ukończeniu rocznych studiów podyplomowych MBA PRAWO słuchacze zostaną
przygotowani pod względem merytorycznym do pełnienia funkcji w państwowych
i prywatnych kancelariach, organizacjach międzynarodowych, fundacjach,
korporacjach krajowych oraz zagranicznych.

Słuchacze Executive MBA PRAWO zdecydowani na dalsze pogłębianie wiedzy,
po ukończeniu pierwszego roku nauki, również uzyskają kompetencje oraz dyplom
MBA PRAWO.

Studia podyplomowe MBA PRAWO oraz Executive MBA PRAWO na Uczelni
Łukaszewski dzięki wsparciu akademickiego Universidad w Loyola i Uniwersytetu
w Sevilli Wydział Prawa pomogą rozwinąć umiejętności analityczne i krytyczne
w zakresie stosowania prawa w szerokim jego zakresie z różnych dziedzin życia.

Co otrzymuje absolwent MBA?

Ukończenie studiów Master of Business Administration zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259) uprawnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa.

KLUCZOWE CECHY

❖ Master of Business Administration Prawo – studia podyplomowe, trwające 2
semestry,
❖ Executive Master of Business Administration Prawo– studia podyplomowe,
trwające 4 semestry,
❖ Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych (otrzymania świadectwa
oraz dyplomu jest:
• zaliczenie testu końcowego z zagadnień poruszanych w trakcie studiów
(przeprowadzonego w formie online),
• Słuchacze MBA PRAWO, Executive MBA PRAWO po ukończeniu studiów
podyplomowych uzyskują świadectwo Uczelni Łukaszewski oraz Certyfikat
ukończenia studiów w języku angielskim we współpracy z Uniwersytetem
w Sevilli – Universidad w Loyola.
❖ studia prowadzone w trybie zaocznym, wspartym przez uczelniany system
nauczania on-line,
❖ możliwość odbycia części zajęć na Uniwersytecie w Sevilli, uczestnictwo
w międzynarodowych konferencjach naukowych potwierdzonych Certyfikatem,
❖ opcjonalnie z kursami oferowanymi w języku angielskim,
❖ program zapewnia solidną wiedzę specjalistyczną w zakresie prawa,
zarządzania, administracji, wizerunku personalnego, ekonomii, finansów
i zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i innowacji społecznych
❖ podejście edukacyjne, które obejmuje nie tylko teorię oraz zastosowania
praktyczne (case studies, praca zespołowa, gry symulacyjne, liczne możliwości
spotkań z profesjonalistami), lecz także wyjazdy zagraniczne, uczestnictwo
w konferencjach, a także udział w spotkaniach, sprzyjających networkingowi
biznesowemu (organizowane dla chętnych),
❖ zajęcia są prowadzone przez wybitnych wykładowców, którzy są czołowymi
specjalistami w branży,
❖ studia podyplomowe oferują możliwość przygotowania do profesjonalnych
egzaminów certyfikacyjnych (CFA, Bloomberg, AMF) optymalizując swoje szanse
na sukces.

W ramach studiów podyplomowych Executive MBA PRAWO słuchacze będą mieli
możliwość uczestniczenia w organizowanych dla nich przez Uczelnię Łukaszewski
dwudniowych grupowych spotkaniach tutoringowych ze szkoleniowcami
ze środowiska prawa, biznesu i polityki, stanowiących przyjazne warunki do rozwoju
personalnego networkingu, a także wzajemnego dzielenia się wiedzą, rozwiązaniami
oraz doświadczeniami zawodowymi.

KONTAKT

Dziekanat

570 933 513
rekrutacjamba@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

STUDIA SĄ PROWADZONE W JĘZYKU POLSKIM 🇵🇱

Master of Business Administration
PRAWO

Czas trwania: 1 rok/2 semestry

Płatność jednorazowa roczna: 30 000 zł

Płatność jednorazowa semestralna: 32 000 zł (2 x 16 000 zł)

Płatność miesięczna (10 rat): 34 000 zł (10 x 3 400 zł)

Executive
Master of Business Administration
PRAWO

Czas trwania: 2 lata/4 semestry

Płatność jednorazowa roczna: 40 000 zł

Płatność jednorazowa semestralna: 44 000 zł (2 x 22 000 zł)

4 raty: 44 000 zł (4 x 11 000 zł)

Sprawdź naszych ekspertów!

Nasi eksperci to doświadczeni wykładowcy z Polski i świata posiadający zarówno doświadczenia edukacyjne, zweryfikowane wielokrotnie umiejętności przekazywania wiedzy, jak również bogate doświadczenia praktyczne w biznesie.

Poznaj naszych ekspertów

Dlaczego MBA w Uczelni Łukaszewski?

Studia Podyplomowe Online w 1 rok!

Aby zdobyć poziom Masterclass w Biznesie, trzeba być otwartym na świat. W związku z tym, udostępniamy Państwu możliwość ukończenia studiów MBA w Uczelni Łukaszewski za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Międzynarodowa współpraca

Prawdziwie międzynarodowy charakter studiów można uzyskać tylko dzięki zagranicznej współpracy. Przy tworzeniu i prowadzeniu studiów współpracujemy ze znanym Uniwersytetem w Sewilli, działającym nieprzerwanie od 1505 roku oraz z Katolickim Uniwersytetem Lowańskim w Belgii.

Od biznesu dla biznesu

Dbamy o to, żeby studenci MBA mieli prawdziwy kontakt ze światem biznesu, dlatego naszą kadrę specjalistów stanowią prawdziwi eksperci.

Ponad 20 lat doświadczenia w nauczaniu

Uczelnia Łukaszewski szczyci się kształceniem profesjonalistów z zakresu Zarządzania i biznesu już od ponad 20 lat, pozwalając na wykorzystanie doświadczenia w rzetelnym prowadzeniu studiów, jednocześnie zachowując współczesne standardy nowoczesnego podejścia do kształcenia.

Co po studiach?

Jako Master of Business Administration jesteś dobrze przygotowany do zajęcia stanowiska w krajowych i międzynarodowych firmach i sektorach. W zależności od twojego osobistego zainteresowania i celów zawodowych, dyplom MBA zapewni dostęp do stanowisk w dziale sprzedaży, marketingu, kontroli produkcji, planowania i budżetowania, zarządzania finansami, ICT, bankach i firmach ubezpieczeniowych, służbie cywilnej lub instytucjach europejskich. Jako absolwent MBA możesz także założyć własną działalność.

MBA przyspiesza Twoją karierę, pomagając Ci rozwijać i doskonalić swoją ścieżkę zawodową, umiejętności i powiększać sieć kontaktów. Program nastawiony jest na kontakty ze światem biznesu poprzez prawdziwe studia przypadków, wizyty w firmach i gościnne wykłady najlepszych specjalistów w branży.

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.