Mediator sądowy

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat polubownego rozwiązywania sporów między partnerami na zasadzie dobrowolności. Słuchacze nauczą się proponować akceptowalnego dla wszystkich stron konfliktu porozumienia, bez określania wybranych i przegranych stron. Głównym celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie studentów do rozwiązywania konfliktów w charakterze negocjatorów lub mediatorów sądowych występujących w zakładach pracy, między pracodawcami i związkami zawodowymi, w kontaktach handlowych i politycznych.

Program zajęć na kierunku Mediator sądowy umożliwia uzyskanie teoretycznych podstaw z zakresu dynamiki konfliktów i ich rozwiązywania. Studia zapewniają uzyskanie wiedzy z zakresu prawa cywilnego i karnego dotyczącej zastosowania procedur mediacyjnych w Polsce. Kurs zapewnia kształcenie i doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie negocjacji i mediacji.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
 • osoby, pragnące zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami
 • osoby zajmujące się już dziedziną nieruchomości i pragnące poszerzyć swoją wiedzę
 • osoby zaangażowane w działalność związkową
 • prawnicy, adwokaci, radcy prawni, prokuratorzy
 • właściciele małych i średnich przedsiębiorstw
 • managerowie różnych szczebli i pracownicy HR
 • pracownicy pionów windykacyjnych i prawnych w przedsiębiorstwach i bankach
 • pracownicy działów kadr
 • osoby, które chcą nabyć umiejętności mediacyjne przydatne w dziedzinach związanych z obsługą klienta zróżnicowanego

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • mediatorzy sądowi
 • specjaliści, doradcy, mediatorzy, managerowie w dużych, średnich i małych placówkach
 • kierownicy różnych szczebli i działów
 • specjaliści ds. marketingu, organizacji pracy
 • działacze w różnego rodzaju instytucjach państwowych oraz organizacjach pozarządowych, placówkach potrzebujących wsparcia profesjonalistów w zakresie właściwego funkcjonowania instytucji

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.