Nauczanie online

STUDIUJ ONLINE Z NAMI!

Studia ze Wspomaganiem Internetowym są doskonałym rozwiązaniem dla wszystkich Kandydatów, którzy chcą podjąć i ukończyć studia krótkiego cyklu, licencjackie lub podyplomowe, ale nie mają możliwości uczestnictwa w zjazdach w Siedzibie Uczelni. Przy wsparciu platfomy Microsoft Teams oraz innowacyjnej koncepcji studiów z Uczelnią Łukaszewski jest to możliwe! Wymóg obecności Studenta na Uczelni jest ograniczony do minimum, dzięki czemu podjęcie i pomyśle ukończenie studiów w Uczelni Łukaszewski jest możliwe z każdego miejsca na Ziemi!

Nasza Uczelnia szczyci się tym, że kształcimy ludzi przedsiębiorczych łącząc w swoich programach wiedzę akademicką z praktyką gospodarczą a kompetencje twarde z miękkimi. Ideą- hasłem naszej uczelni było od samego początku jej istnienia „Wiedza – Umiejętności – Kompetencje”, na długo przed tym jak takie same hasło pojawiło się w najnowszej Ustawie „Prawo o Szkolnictwie Wyższym”.

Nasi studenci, mogą wybrać formę studiów dostosowaną do ich możliwości organizacyjnych i finansowych w zależności od wybranej ścieżki kariery w trybie online.

Głównym założeniem programu naszych studiów jest unikalna formuła „Jedne studia – dwa zawody”. Dzięki temu, niezależnie od wybranego przez siebie kierunku studiów nasz absolwent będzie mógł zdobyć drugi zawód poprzez wybór bardzo interesującej i praktycznej specjalności.

Oferujemy przyjazną atmosferę studiów, wygodne warunki studiowania oraz konkurencyjne, niskie czesne.

Gwarantujemy wpływ na pracę Uczelni poprzez aktywnie działający samorząd studencki oraz Klub Absolwenta.

Serdecznie zapraszamy do naszej Uczelni – najlepiej na jeden z wielu Dni Otwartych. Nic bardziej nie utwierdza w przekonaniu, ze dokonujemy dobrego wyboru, niż zetknięcie się z Uczelnią i jej studentami.

Tych, którzy swoją podstawową przygodę akademicka zakończyli zdobyciem tytuł licencjata lub magistra zapraszamy na cieszące się niezmiennie dużym powodzeniem studia podyplomowe.

Zapraszamy

dr Małgorzata Schneider prof. Ulu
Rektor Uczelni Łukaszewski