O Nas

Nasza Historia

Uczelnia Łukaszewski jest uczelnią niepaństwową założoną przez Spółkę „Zarządzanie Personelem Sp. z o.o.” w 2001r. Jest to pierwsza uczelnia w Polsce specjalizująca się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi.

Nasza Misja

Misją Uczelni Łukaszewski jest kształcenie kadry specjalistycznej i kierowniczej w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki i techniki tak, aby byli oni dobrze przygotowani do podjęcia pracy zawodowej zgodnie z wymaganiami stawianymi przez współczesny rynek pracy oraz potrzebami gospodarki narodowej.

Sposoby nauczania

Swoją misję realizujemy poprzez studia w formie tradycyjnej, jak i poprzez internet. Naszym zadaniem jest kreowanie swobodnego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych w nauczaniu młodzieży oraz doskonaleniu predyspozycji kadr menadżerskich i firm.

Wartości

W swoich działaniach uczelnia kieruje się uniwersalnymi, osadzonymi w tradycji zasadami i wartościami takimi jak: wolność nauczania, wolność badań naukowych, dążenie do prawdy, szacunek dla wiedzy i umiejętności, rzetelność w ich upowszechnianiu, otwartość na nowe idee oraz poszanowanie człowieka.

Historia Uczelni Łukaszewski

Uczelnia Łukaszewski jest uczelnią niepaństwową założoną w 2001r. pod nazwą Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem przez Spółkę Zarządzanie Personelem Sp. z o.o. Uczelnia Łukaszewski, niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa wpisana przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 2001 r. wpisana do rejestru uczelni niepublicznych pod numerem ,,202’’ z prawem prowadzenia studiów na kierunku Zarządzanie.

Patronem naszej Uczelni jest Jerzy Wojciech Łukaszewski – polski i belgijski prawnik, politolog i dyplomata, wieloletni rektor Kolegium Europejskiego, ambasador RP we Francji w latach 1991–1996.

Syn Józefa. Ukończył studia w zakresie ekonomii i nauk politycznych na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie następnie uzyskał stopień doktora nauk prawnych. W latach 1957–1959 odbył studia na Uniwersytecie Harvarda jako stypendysta Fundacji Forda.

Od 1951 do 1957 był nauczycielem akademickim na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po zakończeniu studiów w USA w 1959 podjął pracę w biurze Międzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie. Ze względu na brak autoryzacji jego nominacji przez władze polskie w 1961 był zmuszony odejść ze stanowiska. Zdecydował się pozostać na emigracji.

W 1961 został pracownikiem Kolegium Europejskiego, a dwa lata później profesorem nauk politycznych tamże. W latach 1972–1990 pełnił funkcję rektora Kolegium. Jednocześnie, w latach 1963–1985 był wykładowcą na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Namur.

Od 1991 do 1996 sprawował funkcję Ambasadora RP w Paryżu. W latach 1998–2002 był członkiem Komitetu Integracji Europejskiej. Od 2005 jest członkiem Group of Political Analysis – organu doradczego Przewodniczącego Komisji Europejskiej.

W roku 2014 otrzymał Nagrodę Specjalną w ramach konkursu „Polak Roku w Belgii” przyznawaną przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej W Brukseli i Radę Polonii Belgijskiej.

Ponad 20 lat w szkolnictwie wyższym

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 marca 2012 roku, w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych, pod liczbą porządkową „202” pod którą wpisana jest Uczelnia Łukaszewski w Warszawie dokonano wpisu „pozwolenie na czas nieokreślony”. To oznacza, że nasza uczelnia nie musi, tak jak to było w przeszłości, występować co 5 lat o przedłużenie zezwolenia.

Najważniejsze informacje w skrócie

  • Uczelnia Łukaszewski jest pierwszą i jak dotąd jedyną uczelnią w Polsce specjalizującą się w zakresie zagadnień związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi
  • 10+ – liczba specjalności na których można studiować w roku 2022-23
  • 20+ – tyle lat istnieje Uczelni Łukaszewski
  • 202 – numer pod którym Uczelnia Łukaszewski jest wpisana do rejestru Szkół Wyższych Zawodowych
  • 2001 – rok założenia i rozpoczęcia działalności Uczelni Łukaszewski
  • 5000+ – liczba dotychczasowych absolwentów
  • 3800 – liczba książek w bibliotece Uczelni Łukaszewski
  • Ponad 40 kierunków podyplomowych