Odnawialne źródła energii

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w sektorze, który w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie ze względu na zapotrzebowanie rynku. Program studiów ma na celu przygotowanie do stosowania nowoczesnych rozwiązań związanych z OŹE oraz dbania o właściwy społeczny odbiór zmian, które już dziś są przyszłością światowej energetyki.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby charakteryzujące się ścisłym umysłem zainteresowane pracą w zawodzie doskonale wpisującym się w nowoczesne trendy rozwoju światowej gospodarki
  • osoby zaangażowane w tematykę związaną z ochroną środowiska naturalnego i chcące wspierać projekty, które ograniczają ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery
  • osoby zainteresowane pracą w rozwojowej dziedzinie

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę:

  • w firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej obrotem, zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych
  • w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem i utylizacją odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które stawiają na innowacyjność i ekologię
  • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej
  • na stanowiskach specjalistyczno-doradczych wspierających działalność firm i przedsiębiorstw działających w obszarze pozyskiwania energii odnawialnej i gospodarowania odpadami

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.