Organizacja i zarządzanie w sporcie

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry do pracy ze sportowcami indywidualnymi i zespołami.

Służy temu przyswojenie szerokiej wiedzy m.in. z zakresu: zarządzania wydarzeniami sportowymi, klubami i innymi organizacjami sportowymi zgodnie z zapotrzebowaniem i wymaganiami rynkowymi, zachowań organizacyjnych i przywództwa, marketingu sportowego i sponsoringu oraz innowacji, zarządzania projektami, zarządzania sportem amatorskim, zarzadzania systemem bezpieczeństwa imprez sportowych, zarządzania obiektami sportowymi, wolontariatu w zarządzaniu imprezami sportowymi, z zakresu podatków w sporcie, PR w sporcie, prawa i polityki, turystyki i sportu, rozwoju kariery sportowca, a także psychologii sportu.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich

Studia skierowane są do wszystkich, którzy chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat skutecznego zarządzania w sporcie.

Szczególnie zatem będą to:

• Osoby zarządzające organizacjami sportu profesjonalnego i amatorskiego chcące inwestować we własne kwalifikacje i kompetencje,

• Osoby zarządzające obiektami sportowymi,

• Zainteresowani pracą w klubach i innych organizacjach sportowych,

• Pasjonaci sportu wiążący swoją przyszłość z tą dziedziną,

• Sportowcy kończący swoją karierę oraz byli sportowcy, zamierzający kontynuować pracę w sporcie jako managerowie sportu,

• Pracownicy i managerowie działów marketingu i PR chcący w sposób profesjonalny realizować zadania z zakresu organizacji i zarządzania wydarzeniami sportowymi,

• Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, odpowiedzialni za rozwój sportu w społecznościach lokalnych.

Absolwenci

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

• Managerowie zarządzający organizacjami sportu profesjonalnego i amatorskiego,

• Managerowie sportu w klubach, ośrodkach sportowych etc.,

• Specjaliści w ośrodkach sportu i rekreacji etc.,

• Zarządzający obiektami sportowymi,

• Pracownicy i managerowie PR realizujący zadania z zakresu organizacji i zarządzania wydarzeniami sportowymi,

• Prowadzący własną działalności gospodarczą związaną ze sportem,

• Przedstawiciele mediów tradycyjnych i nowoczesnych, współpracujący z organizacjami sportowymi.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.