mgr Jan Łuczak

KANCLERZ

Biografia

Kanclerz kieruje administracją Uczelni, zarządza gospodarką finansową Uczelni oraz podejmuje decyzje dotyczące jej mienia. Do kompetencji Kanclerza należy min.

  • zawieranie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • reprezentowanie szkoły w sprawach finansowych i administracyjnych
  • podejmowanie działań zmierzających do racjonalnego i efektywnego wykorzystania majątku Uczelni