mgr Sławomir Ambroziak

KWESTOR

If you’re an educational professional who are looking to progress into management and consultancy, or an educational planning or development role, this is the best degree for you.

Biografia

Kwestor jest odpowiedzialny za rachunkowości Uczelni, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem rzeczowo-finansowym, a także dokonywanie wstępnej kontroli kompletności oraz rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

Edukacja

  • Ph.D., Accounting & Finance, University of Strathclyde, Scotland
  • M.S.F., Finance, Boston College, Chestnut Hill, MA, 2006
  • M.B.A., Taxation, Golden Gate University, San Francisco, CA, 1983

Publikacje

  • The primary market value innovations of newly public firms
  • Auditor Tenure and Quality of Financial Report
  • Unexpected Fees and the Prediction of Material Weaknesses