dr Małgorzata Schneider prof. ULu

Rektor

Biografia

Prof. ULU dr Małgorzata Schneider jest praktykiem i teoretykiem specjalizującym się w problematyce związanej z tworzeniem i wdrażaniem systemu komunikacji wewnętrznej, identyfikacją i analizą potrzeb szkoleniowych, przygotowywaniem programów motywacyjnych ściśle związanych z realizacją strategii i misji firmy, a także w zagadnieniach związanych z problematyką edukacyjną, unijną oraz związaną z doradztwem zawodowym i bezpieczeństwem pracy.

Posiada bogate doświadczenie w pracy dydaktycznej. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki związanej z zarządzaniem w oświacie.

Czynnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach poświęconych powyższej tematyce. Jest autorką publikacji poświęconych zmianom edukacyjnym w Polsce, w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej, a także przeobrażeniom zachodzącym w zakresie doradztwa zawodowego. Interesuje się fotografią, turystyką i sportem.

Do kompetencji Rektora należy min.:

  • Sprawowanie nadzoru nad dydaktyczną zgodnością działalności Uczelni.
  • działanie na rzecz zaspokajania potrzeb socjalno-bytowych, zdrowotnych i kulturalnych studentów i pracowników Uczelni,
  • podejmowanie decyzji w sprawach studentów