Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Cel studiów

Celem jest przekazanie odpowiedniej wiedzy, uzupełnienie umiejętności i ukształtowanie kompetencji osób, które nie mają doświadczenia w pełnieniu funkcji organu postępowania, ale będą pełniły funkcję reprezentowania w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Kierunek ten ma również na celu przyswojenie regulacji w zakresie restrukturyzacji i postępowania naprawczego oraz układowego, jak również zdobycie umiejętność wyciągania wniosków z doświadczeń kryzysowych w przedsiębiorstwach.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 750 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby, które posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego
  • osoby, które chcą przygotować się do jej uzyskania
  • sędziowie z wydziałów gospodarczych prowadzący postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe
  • prokuratorzy i asesorzy prokuratorscy zajmujące się ściganiem przestępczości gospodarczej/finansowej

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. w:

  • biurach zajmujących się sprzedażą mieszkań
  • biurach, oferujących usługi wynajmu nieruchomości
  • prowadzeniu własnej działalności związanej z zarządzaniem nieruchomościami

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.