Prawo w administracji

Cel studiów

Studia podyplomowe na kierunku Prawo w administracji mają na celu przygotowanie przede wszystkim pracowników administracji publicznej do efektywnego realizowania zadań publicznych związanych z szeroko rozumianym pojęciem administracji. Dodatkowo, studia na tym kierunku mają przybliżyć osobom niezatrudnionym w organach administracji zarówno zakres pojęciowy jak również praktyczny postępowania administracyjnego w codziennym życiu społecznym.

Przygotowany program zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.: pozycji organów administracji w ustroju RP, prawa administracyjnego, elementów prawa urzędniczego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz podstaw prawa rodzinnego i prawa spadkowego.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
4000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby aplikujące na stanowiska w instytucjach administracji publicznej, formacjach ochronnych lub organizacjach pozarządowych,
  • osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniami prawa administracyjnego w instytucjach podległych MON, MSWiA oraz administracji publicznej,
  • osoby zainteresowane poszerzaniem wiedzy z tego obszaru.

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako odpowiednio przygotowana kadra specjalistyczna z zakresu prawa w administracji w:

  • urzędach wojewódzkich,
  • urzędach marszałkowskich,
  • urzędach miast i gmin,
  • starostwach powiatowych.
  • organizacjach pozarządowych

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski
w Warszawie jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791),

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów
i specjalistów z dziedziny objętej programem kształcenia.

Zajęcia realizowane są podczas 10 dwudniowych spotkań weekendowych w systemie online,
z których każde poświęcono odrębnym zagadnieniom.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.