Profesjonalny coaching zdrowia

Cel studiów

Celem studiów jest poszerzenie praktycznej wiedzy i doświadczenia w metodzie stosowanej
od wielu lat na całym świecie – coachingu, ze specjalnością Coachingu Zdrowia. Studia przygotują
do pełnienia roli profesjonalnego coacha wspierającego ludzi w rozwoju osobistym ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania zdrowia i zapobiegania chorobom.

Nadrzędnym celem studiów jest przygotowanie kadry profesjonalnych coachów specjalizujących się w promocji zdrowia, którym przyświeca cel zahamowania wzrostu chorób,
w tym psychicznych, kardiologicznych i przewlekłych, wypalenia i innych.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

Według ekspertów studia Coaching Zdrowia praktykowany przez specjalistów i ekspertów pracujących na co dzień z ludźmi wpływa pozytywnie na poprawę zdrowia Polaków poprzez wprowadzanie właściwych zmian i nawyków, identyfikowanie obszarów, w których te zmiany powinny nastąpić wzmacnianie osobistej motywacji w obszarze szeroko pojętego zdrowia i aktywności życiowej.

Coach zdrowia uzyskuje także doskonałe rezultaty, wspierając instytucje w powyższym zakresie jako zewnętrzny specjalista, bądź zatrudniony wewnątrz.

Program studiów opiera się głównie na praktyce coachingowej wspartej teorią niezbędną
do skutecznej pomocy i praktykowania całego procesu, zarówno podczas sesji indywidualnych,
jak i grupowych czy zespołowych.

Absolwenci studiów podyplomowych Coaching Zdrowia opanują wiedzę z zakresu metodologii i praktycznych technik wykorzystywanych podczas spotkań coachingowych. Studia wyposażą
ich w kompetencje niezbędne w pełnieniu roli profesjonalnego coacha zdrowia oraz rozwiną, uzupełnią i udoskonalą dotychczasową wiedzę o sobie, swoich talentach i umiejętnościach. Większa samoświadomość i pewność w wyznaczaniu dalszych celów osobistych i zawodowych to dodatkowe korzyści płynące z uczestnictwa we wszystkich wykładach i sesjach praktycznych.

Zajęcia będą realizowane podczas 10 weekendowych zjazdów weekendowych w formule online. Każdy zjazd będzie składał się z treści teoretycznych oraz praktyki coachingu. Opracowany program dostarczy konkretnych kompetencji i kwalifikacji do pracy z osobą, która potrzebuje wsparcia mentalnego w kontekście realizowania celów zdrowotnych i terapeutycznych.

Studenci zapoznają się m.in. z następującymi zagadnieniami, takimi jak:

 1. Funkcjonowanie profesjonalnego coachingu – zasady, stowarzyszenia, kodeks Coacha, kształcenie, akredytacja, dylematy etyczne itp.
 2. Metodologia coachingu i specyfika coachingu zdrowia.
 3. Omówienie i praktyka dostępnych na całym świecie technik coachingowych. Każda osoba otrzyma opracowane narzędzia i będzie miała możliwość wielokrotnie je przećwiczyć.
 4. Omówienie i analiza niezbędnych umiejętności posługiwania się wybranymi technikami coachingowymi.
 5. Fizjologia człowieka w kontekście funkcjonowania ludzkiego mózgu oraz konsekwencje
  w realnym życiu, zachowaniu i funkcjonowaniu.
 6. Pozytywna psychologia w życiu Coacha i Coachee.
 7. Psychologia zdrowego i obciążonego chorobą człowieka.
 8. Komunikacja: asertywność, typy osobowości, informacja zwrotna.
 9. Geneza i przebieg procesów utrudniających proces coachingowy: konflikty, metaprogramy, brak wewnętrznej zgody na bycie sobą i jego konsekwencje, ograniczające przekonania i inne.
 10. Specyfika coachingu grupowego, zespołowego vs indywidualny.

Ukończenie całości, czyli uczestnictwo we wszystkich spotkaniach teoretycznych i praktycznych pozwala uzyskać kompetencje metodyczne, managerskie, organizatorskie i komunikacyjne
oraz otrzymać dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 12 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 6 000 zł)
10 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 12 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 6 000 zł)
10 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
 • studia skierowane są do osób prowadzących praktykę związaną ze zdrowiem człowieka
  i profilaktyką zdrowotną oraz leczeniem: edukatorzy, dietetycy, pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, nauczyciele,
 • caching Zdrowia kierowany jest również do managerów zarządzających potencjałem ludzkim w celu nabycia praktycznych umiejętności wspierania pracowników w profilaktyce zdrowotnej.
 • osoby zainteresowane zdobyciem rzetelnej wiedzy z zakresu coachingu i metodologii prowadzenia procesu coachingowego.
 • adresatami są także wszystkie osoby, które chciałaby zmienić swoje życie, wzmocnić samoświadomość, zdobyć nowe i skuteczne umiejętności do realizowania własnych celów.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski
w Warszawie jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego. (Dz. U. 2018 poz. 1791).

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wybitnych wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.