Projekty unijne

Cel studiów

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy dotyczącej zarządzania projektami, ułatwiającej skuteczne działania w pozyskiwaniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze źródeł UE. Zaprezentowana wiedza zostanie poparta zajęciami warsztatowymi, nakierowanymi na trenowanie konkretnych umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Zajęcia poprowadzą teoretycy jak i praktycy, co gwarantuje niezbędną różnorodność.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • pracownicy instytucji zajmujących się wdrażaniem funduszy UE
  • absolwenci uczelni wyższych zainteresowanych tematyką funduszy unijnych
  • osoby, które chcą uzupełnić swoją wiedzę o wymiar praktyczny, w celu poprawy swoich szans zawodowych na rynku pracy

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • pracownicy administracji samorządowej i rządowej
  • praca w realizowanym projekcie w kadrze projektu
  • pracownicy instytucji udzielającej wsparcia ze środków unijnych
  • specjaliści w zakresie pozyskiwania środków unijnych i przygotowywania wniosków aplikacyjnych
  • doradcy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.