Przenieś się z innej uczelni

Chcesz zmienić uczelnię? Chcesz kontynuować studia?

Zgłoś się i zostań studentem ULu!

Podjąłeś studia na innej uczelni i nie jesteś zadowolony? Sprawdź naszą ofertę, spróbuj ponownie i dołącz do społeczności Uczelni Łukaszewski w Warszawie.

Oferta skierowana jest dla wszystkich osób niezależnie od poprzednio studiowanego kierunku. Możliwe jest przyjęcie na wyższe semestry, jeżeli kierunek, na który planujesz się dostać znacząco pokrywa się z programem kierunku obecnie studiowanego.

ZATWIERDZENIE POKRYWAJĄCYCH

SIĘ PRZEDMIOTÓW

ZMIEŃ UCZELNIĘ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

tel. 601 332 277

Zasady rekrutacji

1

O przeniesienie może ubiegać się każda osoba, która we wcześniejszych latach rozpoczęła studia na innej uczelni.

2

W przypadku zainteresowania Kandydat składa zapytanie drogą mailową

na adres office@ulu.edu.pl

3

w odpowiedzi osoba ubiegająca się o przyjęcie na wyższy semestr otrzymuje szczegółowe informacje wraz z kompletem dokumentów rekrutacyjnych.

4

Kandydat musi dodatkowo dołączyć kartę przebiegu studiów i sylabusy

z poprzedniej uczelni (sylabusy dotyczą tylko osób, które nie studiowały wcześniej w ULu).

5

Oryginały kompletu dokumentów należy dostarczyć osobiście

do dziekanatu, ul. Ciszewskiego 15/IV/1 lub przesłać pocztą na adres uczelni.

6

W terminie 14 dni komisja ds. różnic programowych dokonuje weryfikacji przesłanych dokumentów oraz wyznacza różnice programowe wraz

z informacją o wycenie i semestrze, na który kandydat może zostać przyjęty.

7

Uczelnia informuje o decyzji Rektora w sprawie przyjęcia danego kandydata na studia.

8

Osoby, które otrzymały decyzję pozytywną na przyjęcie na wyższy semestr, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat wraz z wyznaczoną opłatą za różnice programowe.