Przygotowanie pedagogiczne – KWALIFIKACJE NAUCZYCIELSKIE

Absolwenci studiów podyplomowych, którzy ukończyli studia wyższe na różnych kierunkach uzyskają kwalifikacje nauczycielskie, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2023 r., poz. 2102).

Charakterystyka

3 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 3 x 1 500 zł)
4 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 500 zł (przy wpłacie semestralnej 3 x 1 500 zł)
4 000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Cel studiów

Celem studiów jest nabycie przez słuchacza wiedzy i umiejętności, która jest niezbędna do rozpoczęcia pracy w branży edukacyjnej na stanowisku nauczyciela. Słuchaczom zostanie przekazana cenna wiedza z zakresu komunikacji z uczniem, jak również rodzicami, prowadzenia lekcji, oceny postępów uczniów, planowania oraz innych wyzwań, na które napotkać może nauczyciel.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Adresaci

Program studiów podyplomowych na tym kierunku przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe, które chciałyby uzyskać kwalifikacje nauczycielskie. Program dedykowany jest absolwentom różnych kierunków studiów wyższych, którzy planują rozpocząć karierę w szkolnictwie i edukacji na dowolnym poziomie; przedszkole, szkoła podstawowa, średnia, czy też edukacja osób dorosłych.

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę jako:

  • nauczyciel w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum
  • nauczyciel w szkole specjalnej, przedszkolu, placówce oświatowej
  • pedagog szkolny, specjalny, resocjalizacyjny
  • doradca zawodowy, wychowawca, animator kultury
  • trener lub instruktor
  • placówki oświatowe, placówki kultury
  • biblioteka, dom dziecka, ośrodki pracy socjalnej
  • poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Absolwenci po ukończeniu studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne zdobędą fundamentalne przygotowanie teoretyczne i praktyczne w dziedzinie pedagogiki i dydaktyki. Zdobędą umiejętności potrzebne do efektywnego nauczania, weryfikowania potrzeb uczniów, jak również efektywnej komunikacji. Absolwenci nauczą się także w jaki sposób wykorzystać nowoczesne rozwiązania technologii informacyjnej w edukacji.

Wykładowcy

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych pedagogów, praktyków, ekspertów i specjalistów posiadających bogate doświadczenie akademickie.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791)

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.