Psychologia w biznesie

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie kadry managerskiej średniego i wyższego szczebla
w kompetencje psychospołeczne stanowiące podbudowę szeroko rozumianego zarządzania, budowania i motywowania zespołu profesjonalistów, rozwiązywania konfliktów zespołowych
oraz skutecznego rozpoznawania potrzeb klientów. Nasi absolwenci opanują wiedzę z szeroko rozumianej psychologii biznesu, m.in. mechanizmów ludzkich zachowań, skutecznych taktyk negocjacyjnych, nauczą się identyfikować potrzeby i zachowania konsumenckie etc.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej ...

Studia na kierunku Psychologia w biznesie realizowane na Uczelni Łukaszewski skoncentrowane są na przygotowaniu wysoko wyspecjalizowanej kadry, która zamierza rozwijać, doskonalić i kształtować kompetencje zawodowe i osobiste – priorytetowe w prowadzeniu efektywnej działalności w dziedzinach, w których skuteczna komunikacja jest niezbędnym elementem.

Program studiów Psychologia w biznesie stanowi odpowiedź na potrzeby organizacji w tym zakresie.

Zajęcia będą realizowane podczas dziesięciu dwudniowych w większości warsztatowych aktywizujących spotkań weekendowych, z których każde zostanie poświęcone odrębnym zagadnieniom dającym konkretne kompetencje i kwalifikacje do pracy na kierowniczym stanowisku.

Ukończenie studiów na tym kierunku pozwoli uzyskać kompetencje metodyczne, organizatorskie
i komunikacyjne.

Studenci zapoznają się m.in. z zagadnieniami takimi jak:

 1. Mechanizmy motywacji i zaangażowania do efektywnej pracy.
 2. Potencjał psychologiczny człowieka.
 3. Doskonalenie umiejętności społecznych.
 4. Psychologia podejmowania decyzji w biznesie.
 5. Psychologia w praktyce zarządzania i marketingu.
 6. Przywództwo w praktyce.
 7. Efektywne wykorzystywanie czasu pracy.
 8. Asertywność w biznesie.
 9. Psychologia budowania wizerunku.
 10. Psychologia rekrutacji.
 11. Psychologia prowadzenia prezentacji.
 12. Rozwiązywanie konfliktów grupowych i indywidualnych.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 5 500 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 250 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
 • osoby zainteresowane podjęciem pracy w instytucjach administracji publicznej – rządowej i samorządowej, policji, straży miejskiej, straży granicznej
 • osoby zatrudnione w administracji publicznej, które są zainteresowane podniesieniem swoich kwalifikacji zawodowych

Absolwenci

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).
 • Certyfikat Uczelni Łukaszewski w Warszawie.

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.