Rachunkowość

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Rachunkowość jest wyposażenie słuchacza w wiedzę niezbędną do prowadzenia finansów przedsiębiorstwa. Studia te umożliwiają zdobycie umiejętności związanych z prowadzeniem biur rachunkowych. Wiedza pozyskana przez słuchacza w trakcie studiów umożliwia objęcie stanowiska księgowego.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu organizacji księgowości, ewidencji i kalkulacji kosztów jednostkowych, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych etc. Zapoznanie słuchaczy z istotą, funkcjami, strukturą współczesnej rachunkowości, z zasadami sporządzania poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, ze sposobem interpretacji informacji ekonomicznych wynikających ze sprawozdania finansowego, z ewidencją i rozliczaniem kosztów, z tradycyjnymi i nowoczesnymi systemami rachunku kosztów, stanowiącymi podstawę podejmowania decyzji w jednostce gospodarczej, a także z oceną sytuacji finansowej i majątkowej jednostki na podstawie sprawozdania finansowego

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 6 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 3 000 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 6 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 3 000 zł)
5000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje niezbędne do pracy w działach finansowych i księgowych.

Absolwenci

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu „Rachunkowość” może pracować w:

  • Księgowości firmy: W roli księgowego lub głównego księgowego w firmach różnych branż i rozmiarów.

  • Biurze rachunkowym: Jako specjalista ds. rachunkowości w biurze świadczącym usługi księgowe dla różnych klientów.

  • Sektorze publicznym: W jednostkach administracji publicznej, instytucjach edukacyjnych czy szpitalach, zajmując się finansami i rachunkowością.

  • Firmach audytorskich: W obszarze audytu finansowego, sprawozdań finansowych i weryfikacji zgodności z przepisami.

  • Bankowości i finansach: W dziale finansowym banku lub innej instytucji finansowej, monitorując i analizując transakcje finansowe.

  • Przedsiębiorstwach międzynarodowych: W firmach operujących na rynkach międzynarodowych, gdzie znajomość zasad rachunkowości międzynarodowej jest kluczowa.

  • Korporacjach: W korporacjach, gdzie obszar rachunkowości obejmuje zarówno finanse przedsiębiorstwa, jak i zarządzanie kosztami.

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.