Rada Społeczno-Gospodarcza

RADA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Rada Społeczno—Gospodarcza Uczelni Łukaszewski jest organem doradczym i wspierającym Uczelnię Łukaszewski, działającym w trosce o zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia, dopasowanego do potrzeb i wymogów współczesnego rynku pracy, a także analizującym na bieżąco tendencje rynkowe pod kątem zjawisk kształtujących nowe miejsca pracy w celu właściwego doboru potencjalnych kierunków edukacji Uczelni.

REGULAMIN

Otwórz

CZŁONKOWIE RADY SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Otwórz