Reżyseria film i fotografia

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry do pracy w branży filmowej oraz profesjonalnego fotografowania poprzez uczestnictwo w zajęciach przybliżających m.in. podstawy montażu filmowego, narracji filmowej i sposobów pracy nad nią; różnice między filmem dokumentalnym i fabularnym, tajniki sztuki operatorskiej i technologii dźwięku, podstawy scenografii i doboru kostiumów, zagadnienia związane z erudycją, historią filmu, najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju w literaturze współczesnej, zagadnienia fotografii podróżniczej, reportażowej i dokumentalnej oraz ekspozycji w tworzeniu zdjęć i koloru.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 8 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 4 000 zł)
7000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 8 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 4 000 zł)
7000 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

 • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
 • osoby zamierzające związać się zawodowo z szeroko rozumianą branżą medialną
 • osoby poszukujące przestrzeni twórczej dla własnej kreatywności i chcący opanować w tym celu nowe artystyczne narzędzia
 • osoby zamierzające poszerzyć swoje kompetencji w branży, by docelowo kierować zespołami artystycznymi tworząc projekty filmowe, fotograficzne
 • pracownicy kulturalno-oświatowi zamierzający poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w pracy
 • pasjonaci sztuki filmowej i fotograficznej

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • reżyserzy, scenarzyści, wspierający szeroko rozumiany przemysł rozrywkowy
 • pracownicy branży reklamowej
 • pracownicy agencji PR
 • graficy
 • pracownicy instytucji kultury
 • dziennikarze, fotoreporterzy
 • pracownicy instytucji samorządowych i państwowych działających na rzecz rozwoju sztuki filmowej i fotograficznej w kraju i za granicą
 • pracownicy działu marketingu
 • pracownicy działów kreatywnych różnych instytucji

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.