RODO – inspektor danych osobowych

Cel studiów

Studia na tym kierunku pozwolą uzyskać wiedzę z zakresu prawa, jak również zdobyć praktyczne umiejętności dotyczące technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, które są konieczne do rzetelnego świadczenia wykonywania funkcji Inspektora Danych Osobowych. Słuchacze poznają dobre praktyki i rekomendowane metody ochrony danych osobowych i zdobędą wiedzę z zakresu nowych rozwiązań prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

Charakterystyka

1 rok / 2 semestry
Tryb: Online, niestacjonarne

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Czesne: 4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
3500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Adresaci

  • absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich lub licencjackich) lub studiów drugiego stopnia (magisterskich) lub jednolitych studiów magisterskich
  • osoby zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji
  • administratorów danych osobowych
  • pracowników stosujących ustawę o ochronie danych osobowych oraz RODO

Absolwenci

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • Inspektorzy Ochrony Danych (IOD)
  • audytorzy ds. bezpieczeństwa informacji i systemów teleinformatycznych
  • pełnomocnicy ds. cyberprzestępczości

Absolwenci otrzymują

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski jest zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2018 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. 2018 poz. 1791).

KONTAKT

Dziekanat

505 129 067

podyplomowe@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski.