Studia krótkiego cyklu

Kształcenie specjalistyczne

Opcja 1

Nie posiadasz matury

Absolwent szkoły średniej, który nie zdał matury może odbyć kształcenie specjalistyczne, a po jego ukończeniu otrzymać świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

Opcja 2

Nie posiadasz matury

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, wówczas otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opcja 3

Posiadasz maturę

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz może kontynuować naukę na studiach licencjackich od 4 semestru.

Opcja 4

Posiadasz maturę

Absolwent szkoły średniej z maturą, po zakończeniu kształcenia otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Korzyści dla absolwentów

 • wyższe kwalifikacje zawodowe,
 • tylko 3 semestry w Uczelni Łukaszewski,
 • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej,
 • profil praktyczny,
 • tytuł zawodowy (dla absolwentów z maturą): dyplomowany specjalista,
 • możliwość skrócenia okresu studiów w przypadku kontynuacji nauki na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

ROZPOCZĘCIE - PAŹDZIERNIK 2024

Aktorstwo i sztuka filmowa

 • AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW
 • AKTORSTWO I WOKALISTYKA
 • AKTORSTWO DRAMATYCZNE
 • AKTORSTWO TEATRU LALEK
 • DRAMATURG TEATRU
 • REŻYSERIA FILMOWA I TELEWIZYJNA
 • REŻYSERIA TEATRALNA
 • REŻYSERIA TEATRU LALEK
 • SCENOPISARSTWO
 • PROJEKTOWANIE UBIORU
 • PROJEKTOWANIE SCENOGRAFII
 • TECHNIKI SCENOGRAFICZNE
 • CHARAKTERYZACJA I STYLIZACJA
 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO
 • MONTAŻ FILMOWY
 • FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE
 • FOTOGRAFIA
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ
 • KREACJA DŹWIĘKU (FILM I TELEWIZJA)

Celem studiów krótkiego cyklu na kierunku Aktorstwo i Sztuka Filmowa jest przygotowanie słuchaczy do wielopłaszczyznowego , efektywnego działania w zakresie branży filmowej, która rozwija się wyjątkowo dynamicznie, stwarzając bardzo atrakcyjne, elastyczne możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Film powstaje dzięki pracy zespołu złożonego z fachowców, takich jak: aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, operatorzy filmowi, scenografowie, kostiumografowie, charakteryzatorzy, kompozytorzy, montażyści.

Ukończenie kształcenia w powyższym zakresie daje możliwość podjęcia pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów krótkiego cyklu. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kształcenia specjalistycznego to szansa na nieustanny rozwój i satysfakcjonującą karierę w szeroko rozumianej branży artystycznej.

W trakcie kształcenia słuchacze zdobędą unikatową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im realizować własne pomysły artystyczne w sposób profesjonalny.

Starannie opracowany program, skoncentrowany na praktycznym przygotowaniu do pracy w branży filmowej obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • Aktorstwa,
 • Historii filmu,
 • Historii telewizji,
 • Reżyserii,
 • Montażu,
 • Pracy operatora,
 • Roli producenta,
 • Podstaw pisania scenariuszy filmowych,
 • Ustalania budżetu filmu,
 • Kreacji obrazu filmu etc.

Słuchacze podczas praktycznych zajęć m.in. w studiach telewizyjnych, będą mieli możliwość praktycznego uczestnictwa w powstawaniu programów i poznaniu tajników sztuki filmowej pod opieką uznanych fachowców. Odwiedzą studia, pracownie kostiumów, magazyn rekwizytów, etc. Zdobędą wiedzę, warsztatowe umiejętności i narzędzia, które pozwolą m.in. na dobieranie i stosowanie różnorodnych metod twórczych i warsztatowych dopasowanych do potrzeb projektu, świadome wykorzystywanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

UWAGA!

Zwieńczeniem trzysemestralnego kształcenia będzie realizacja filmu przez słuchaczy, zgodnie z wcześniejszym podziałem na grupy zawodowe związane z produkcją filmu, wynikającym z zainteresowań i potencjału studentów. Najlepsze produkcje zostaną zamieszczone na stronie Uczelni.

3 semestry
Tryb: niestacjonarne, online

CENNIK

Aktorstwo i sztuka filmowa

 • płatność semestralna: 6 000 zł 5 250 zł za semestr*
 • płatność ratalna: 1 200 zł 1 050 zł*
 • *PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 30 KWIETNIA

ADRESACI

 • Osoby zainteresowane własnym rozwojem w branży artystycznej, chcące zdobywać nową wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające osiąganie celów osobistych i zawodowych,
 • Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji w nowym zawodzie,
 • Osoby planujące rozwijać karierę zawodową w branży artystycznej,
 • Osoby pracujące w dziedzinach związanych z branżą filmową, pragnące uzupełnić wiedzę oraz zdobyć formalne kwalifikacje,
 • Osoby, które chcą zwiększyć kreatywność oraz pewność siebie.

ABSOLWENCI

Absolwenci kierunku Aktorstwo i Sztuka Filmowa posiądą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie szeroko rozumianej twórczości filmowej. Zajęcia aktorskie wspaniale pobudzają wyobraźnię i uczą wrażliwości niezbędnej do pracy w świecie artystycznym. Sprzyjają budowaniu własnej pasji i podejmowaniu nowych wyzwań już ukierunkowanych. Dzięki zajęciom z aktorami, reżyserami mającymi profesjonalne przygotowanie oraz uznane sukcesy w swojej dziedzinie, słuchacze zdobędą solidne podstawy wiedzy i umiejętności, nawiążą kontakty, które pozwolą im się realizować w obszarach, w których będą wykazywali się największymi zdolnościami.

CEL KSZTAŁCENIA

Kształcenie specjalistyczne o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich. Tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Staje się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować.

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego również uzyskują tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Dalsza edukacja

Absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS. Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów.

Rekrutacja

Kandydat musi być absolwentem liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia. Matura nie jest wymagana.

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

skc@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się

Nasi wykładowcy

PRZEMYSŁAW KOWALSKI

urodzony 03.08.1960 r. W Łodzi

Praca : 1983 – 1986 pracownia plastyczna, Teatr Jaracza w Łodzi

1986 – 1996 asystent scenografa i drugi scenograf w Zespołach Filmowych w Warszawie

1996 – 2004 Scenograf zatrudniony w Zespołach Filmowych w Warszawie

Od 2004 Scenograf zatrudniony na umowy o dzieło (ze względu na likwidację Zespołów Filmowych)

IWONA MARIA SADOWSKA

Urodzona: 24 kwietnia 1963 r. w Żyrardowie

Dokumentalistka; Dziennikarka;
Reżyserka filmów dokumentalnych;
Nauczyciel akademicki; Naukowiec;
Native speaker online języka polskiego;
Lektor języka angielskiego; Podróżniczka;
Organizatorka Międzynarodowych Rajdów
Rowerowych dla Osób Niepełnosprawnych;
Ukończyła Dzienne Studia Doktoranckie
na Uniwersytecie Warszawskim w 2017 roku,
a staż naukowy w Nesna University – Norwegia;

WARUNKI ZALICZENIA KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • 1. Uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.
 • 2. Zaliczenia mogą być przeprowadzone w następujących formach: egzamin pisemny, egzamin ustny, praca zaliczeniowa indywidualna lub grupowa.

Absolwent otrzymuje

Świadectwo ukończenia Kształcenia Specjalistycznego

LUB

Świadectwo Dyplomowanego
specjalisty

Studia krótkiego cyklu

Kształcenie specjalistyczne

Opcja 1

Nie posiadasz matury

Absolwent szkoły średniej, który nie zdał matury może odbyć kształcenie specjalistyczne, a po jego ukończeniu otrzymać świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

Opcja 2

Nie posiadasz matury

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, wówczas także otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Opcja 3

Posiadasz maturę

Jeśli w trakcie kształcenia absolwent szkoły średniej zda maturę, otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz może kontynuować naukę na studiach licencjackich od 4 semestru.

Opcja 4

Posiadasz maturę

Absolwent szkoły średniej z maturą po zakończeniu kształcenia otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Korzyści dla absolwentów

 • wyższe kwalifikacje zawodowe,
 • tylko 3 semestry w Uczelni Łukaszewski,
 • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej,
 • profil praktyczny,
 • tytuł zawodowy (dla absolwentów z maturą): dyplomowany specjalista,
 • możliwość skrócenia okresu studiów w przypadku kontynuacji nauki na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

ROZPOCZĘCIE - PAŹDZIERNIK 2024

Aktorstwo i sztuka filmowa

 • AKTORSTWO NOWYCH MEDIÓW
 • AKTORSTWO I WOKALISTYKA
 • AKTORSTWO DRAMATYCZNE
 • AKTORSTWO TEATRU LALEK
 • DRAMATURG TEATRU
 • REŻYSERIA FILMOWA I TELEWIZYJNA
 • REŻYSERIA TEATRALNA
 • REŻYSERIA TEATRU LALEK
 • SCENOPISARSTWO
 • PROJEKTOWANIE UBIORU
 • PROJEKTOWANIE SCENOGRAFII
 • TECHNIKI SCENOGRAFICZNE
 • CHARAKTERYZACJA I STYLIZACJA
 • REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO
 • MONTAŻ FILMOWY
 • FILMOZNAWSTWO PRAKTYCZNE
 • FOTOGRAFIA
 • ORGANIZACJA PRODUKCJI FILMOWEJ
 • KREACJA DŹWIĘKU (FILM I TELEWIZJA)

Celem studiów krótkiego cyklu na kierunku Aktorstwo i Sztuka Filmowa jest przygotowanie słuchaczy do wielopłaszczyznowego , efektywnego działania w zakresie branży filmowej, która rozwija się wyjątkowo dynamicznie, stwarzając bardzo atrakcyjne, elastyczne możliwości dalszego rozwoju zawodowego. Film powstaje dzięki pracy zespołu złożonego z fachowców, takich jak: aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, operatorzy filmowi, scenografowie, kostiumografowie, charakteryzatorzy, kompozytorzy, montażyści.

Ukończenie kształcenia w powyższym zakresie daje możliwość podjęcia pracy bezpośrednio po ukończeniu studiów krótkiego cyklu. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas kształcenia specjalistycznego to szansa na nieustanny rozwój i satysfakcjonującą karierę w szeroko rozumianej branży artystycznej.

W trakcie kształcenia słuchacze zdobędą unikatową wiedzę i umiejętności, które pozwolą im realizować własne pomysły artystyczne w sposób profesjonalny.

Starannie opracowany program, skoncentrowany na praktycznym przygotowaniu do pracy w branży filmowej obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • Aktorstwa,
 • Historii filmu,
 • Historii telewizji,
 • Reżyserii,
 • Montażu,
 • Pracy operatora,
 • Roli producenta,
 • Podstaw pisania scenariuszy filmowych,
 • Ustalania budżetu filmu,
 • Kreacji obrazu filmu etc.

Słuchacze podczas praktycznych zajęć m.in. w studiach telewizyjnych, będą mieli możliwość praktycznego uczestnictwa w powstawaniu programów i poznaniu tajników sztuki filmowej pod opieką uznanych fachowców. Odwiedzą studia, pracownie kostiumów, magazyn rekwizytów, etc. Zdobędą wiedzę, warsztatowe umiejętności i narzędzia, które pozwolą m.in. na dobieranie i stosowanie różnorodnych metod twórczych i warsztatowych dopasowanych do potrzeb projektu, świadome wykorzystywanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

UWAGA!

Zwieńczeniem trzysemestralnego kształcenia będzie realizacja filmu przez słuchaczy, zgodnie z wcześniejszym podziałem na grupy zawodowe związane z produkcją filmu, wynikającym z zainteresowań i potencjału studentów. Najlepsze produkcje zostaną zamieszczone na stronie Uczelni.

3 semestry
Tryb: niestacjonarne, online
CENNIK

Aktorstwo i sztuka filmowa

 • płatność semestralna: 6 000 zł 5 250 zł za semestr*
 • płatność ratalna: 1 200 zł 1 050 zł*
 • *PROMOCJA OBOWIĄZUJE DO 30 KWIETNIA

ADRESACI

 • Osoby zainteresowane własnym rozwojem w branży artystycznej, chcące zdobywać nową wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające osiąganie celów osobistych i zawodowych,
 • Osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji w nowym zawodzie,
 • Osoby planujące rozwijać karierę zawodową w branży artystycznej,
 • Osoby pracujące w dziedzinach związanych z branżą filmową, pragnące uzupełnić wiedzę oraz zdobyć formalne kwalifikacje,
 • Osoby, które chcą zwiększyć kreatywność oraz pewność siebie.

ABSOLWENCI

Absolwenci kierunku Aktorstwo i Sztuka Filmowa posiądą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności w zakresie szeroko rozumianej twórczości filmowej. Zajęcia aktorskie wspaniale pobudzają wyobraźnię i uczą wrażliwości niezbędnej do pracy w świecie artystycznym. Sprzyjają budowaniu własnej pasji i podejmowaniu nowych wyzwań już ukierunkowanych. Dzięki zajęciom z aktorami, reżyserami mającymi profesjonalne przygotowanie oraz uznane sukcesy w swojej dziedzinie, słuchacze zdobędą solidne podstawy wiedzy i umiejętności, nawiążą kontakty, które pozwolą im się realizować w obszarach, w których będą wykazywali się największymi zdolnościami.

CEL KSZTAŁCENIA

Kształcenie specjalistyczne o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich. Tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Staje się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować.

Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego również uzyskują tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

Dalsza edukacja

Absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS. Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów.

Rekrutacja

Kandydat musi być absolwentem liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia. Matura nie jest wymagana.

Nasi wykładowcy

PRZEMYSŁAW KOWALSKI

urodzony 03.08.1960 r. W Łodzi

Praca : 1983 – 1986 pracownia plastyczna, Teatr Jaracza w Łodzi

1986 – 1996 asystent scenografa i drugi scenograf w Zespołach Filmowych w Warszawie

1996 – 2004 Scenograf zatrudniony w Zespołach Filmowych w Warszawie

Od 2004 Scenograf zatrudniony na umowy o dzieło (ze względu na likwidację Zespołów Filmowych)

IWONA MARIA SADOWSKA

Urodzona: 24 kwietnia 1963 r. w Żyrardowie

Dokumentalistka; Dziennikarka;
Reżyserka filmów dokumentalnych;
Nauczyciel akademicki; Naukowiec;
Native speaker online języka polskiego;
Lektor języka angielskiego; Podróżniczka;
Organizatorka Międzynarodowych Rajdów
Rowerowych dla Osób Niepełnosprawnych;
Ukończyła Dzienne Studia Doktoranckie
na Uniwersytecie Warszawskim w 2017 roku,
a staż naukowy w Nesna University – Norwegia;

WARUNKI ZALICZENIA KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 • 1. Uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie.
 • 2. Zaliczenia mogą być przeprowadzone w następujących formach: egzamin pisemny, egzamin ustny, praca zaliczeniowa indywidualna lub grupowa.

Absolwent otrzymuje

Świadectwo ukończenia Kształcenia Specjalistycznego

LUB

Świadectwo Dyplomowanego
specjalisty

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277

skc@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Jana Ciszewskiego 15/IV/1
02-777 Warszawa

Zapisz się